Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Łaskawiec1"

Wpływ wilgoci na trwałość betonu komórkowego DOI:10.15199/33.2018.01.21


  Prezentując wpływ wilgoci na autoklawizowany beton komórkowy (ABK), należy omówić parametr, który informuje o jego trwałości, a mianowicie mrozoodporność. Właściwość ta jest szczególnie istotna w krajach, w których klimat charakteryzuje się dużymi zmianami temperatury i dużą liczbą przejść przez 0°C. Uwarunkowane zmianami wilgotności zmiany objętości zależą od mikrostruktury ABK, która kształtuje się w środowisku pary nasyconej w procesie autoklawizacji. Wskazane jest uzyskanie stabilnej struktury krystalicznej, którama korzystny wpływ namrozoodporność ABK, gdyż pory w betonie komórkowymnie ulegają całkowitemu nasyceniu wodą. Podstawowym czynnikiem decydującym o mrozoodporności ABK [...]

 Strona 1