Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Błażejewski"

Rozwój technologii pomiarowej w pracach inwentaryzacyjnych DOI:10.15199/33.2018.03.15


  Prace inwentaryzacyjne, nierzadko bagatelizowane i niestaranniewykonywane, są bardzo istotnymelementemdokumentacji budowlanej. Rzetelnośćwykonywania pomiarów wpływa bezpośrednio na jakość projektówarchitektoniczno- budowlanych rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejącego obiektu oraz zmiany sposobu użytkowania lokalu lub całego obiektu. Tylko podczas projektowania nowego wolnostojącego obiektu nie ma konieczności wykonywania inwentaryzacji. Precyzja pomiarów zależy przede wszystkim od dwóch istotnych czynników. Pierwszy z nich to czynnik ludzki, a więc staranność i sumienność, ale także możliwość dotarcia we wszystkie istotne obszary obiektu, często znajdujące się za różnymi przeszkodami lub na dużej wysokości. Drugi czynnik wpływający na jakość wykonywanych pomiarów, to oczywiście przyrządy pomiarowe.Można do nich zaliczyć miary i taśmy pomiarowe, ale ich zastosowanie jest bardzo ograniczone. Rozwój techniki, ale przede wszystkim wymagania inżynierów, doprowadziły do powstania dalmierzy laserowych umożliwiających dokonywanie pomiaru od przyrządu do punktu wskazanego przez laser. Rozwiązanie to zdobyło ogromną popularność zewzględu na ogólnobudowlane zastosowanie. Kolejnymkrokiembyło wprowadzenie na rynek dalmierzy laserowych 3D. Dalszy rozwój techniki pomiarowej, wykorzystującej wiązki lasera, doprowadził do opracowania technologii skanowania 3D.Wartykule przedstawione zostaną pomiary laserowe. Dalmierze laserowe Historia rozwoju technologii laserowej w Polsce s[...]

 Strona 1