Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Michał Pierzchalski"

Wybrane sposoby poprawy efektywności energetycznej budynków DOI:10.15199/33.2018.01.05


  Trudno sobie wyobrazić proces poprawy efektywności energetycznej wbudownictwie bez zastosowania odpowiednich technologii i materiałów. Wiele z nich opisano w literaturze polskiej i zagranicznej [1, 2, 4, 6].Wzwiązku z tym, że ich prawidłowe stosowanie nastręcza wielu problemów, KrajowaAgencja Poszanowania Energii S.A. zorganizowała cykl konferencji pt.Efektywność energetyczna w budownictwie finansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i GospodarkiWodnej.Wramach tych konferencji prowadzone są warsztaty, podczas których uczestnicywsposób praktyczny poznają sposoby poprawy efektywności energetycznejwpolskimbudownictwie. Prezentujemy je w artykule. Analiza porównawcza konstrukcji ścian zewnętrznych W celu wykonania analizy porównawczej konstrukcji ścian zewnętrznych wzięto pod uwagę ściany wykonane z bloczków silikatowych, pustaków ceramicznych, pustaków keramzytobetonowych, bloczków z betonu komórkowego, drewna CLT oraz w technologii szkieletu drewnianego. Pierwszy punkt analizy polegał na stwierdzeniu, jaką grubość izolacji termicznej należy zastosować, aby ściana charakteryzowała się współczynnikiem przenikania ciepła, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2021 r.Analizę przeprowadzono, uwzględniając osiem rodzajów izolacji termicznej: styropian owspółczynniku przewodności cieplnej 0,040 W/(m·K); styropian o współczynniku przewodności cieplnej 0,031 W/(m·K); wełnę skalną; wełnę szklaną; wełnę drzewną; piankę rezolową; aerogel oraz piankę poliuretanową. Wefekcie uzyskano 48 możliwych konstrukcji ścian zewnętrznych, różniących się pod względem grubości izolacji oraz zastosowanych materiałów, lecz cechujących się tym samym współczynnikiem przenikania ciepła 0,20 W/(m2·K). Wyniki analiz przedstawiono w tabeli 1. Konsekwencje architektoniczne. Analiza porównawcza konstrukcji ścian zewnętrznych wskazuje na duże zróżnicowanie efektu architektonicznego zależnego od wyboru technologii kons[...]

 Strona 1