Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Samet BIRICIK"

Investigation of switched capacitors effect on harmonic distortion levels and performance analysis with active power filter

Czytaj za darmo! »

Effects of mechanical switched capacitors to the harmonic distortion level were studied in this paper. Moreover, this paper proposes an optimal design method to satisfy the requirements of Harmonic suppressing and reactive power compensation while designing Hybrid Active Power Filter (HAPF). The researches focused on an industrial case involving harmonic distortion and low power factor problems. An effective strategy was developed to observe behaviour of compensation capacitors and passive filters placement with Active Power Filter (APF). A practical implementation was developed for the purpose of problem identifications of filter planning. Then the simulation results are presented to show the effectiveness for the conventional reactive power compensation system with an APF in a distribution system. As a result, the total harmonic distortion and reactive power measurements are analyzed and tabulated. Streszczenie. W niniejszej pracy badano wpływ baterii kondensatorów załączanych mechanicznie na poziom zniekształceń harmonicznych. Ponadto, artykuł ten proponuje optymalną metodę projektowania w celu spełnienia wymogów tłumienia harmonicznych i kompensacji mocy biernej przy projektowaniu Active Hybrid Power Filter (HAPF) - aktywnych filtrów hybrydowych mocy. Badania koncentrowały się na zastosowaniach przemysłowych - zniekształceń harmonicznych i problemów niskiego współczynnika mocy. Została opracowana skuteczna strategia w celu obserwacji zachowania kondensatorów kompensujących i umiejscowienia filtrów (APF). Opracowano praktyczną realizację w celu identyfikacji problemu projektowania filtra. Pokazano rezultaty efektywności konwencjonalnego układu kompensacji mocy biernej z APF w systemie dystrybucyjnym. W końcu, przeanalizowano wyniki pomiarów THD i mocy biernej w układach. (Badanie wpływu baterii kondensatorów załączanych mechanicznie na poziom zniekształceń harmonicznych oraz analiza skuteczności filtra aktywnego). Keywords: Power Quality,[...]

A Method for Power Losses Evaluation in Single Phase Transformers under Linear and Nonlinear Load Conditions

Czytaj za darmo! »

In this paper, a method for power losses evaluation in single phase transformers is presented. This research focuses on the transformer losses under nonlinear loads with a sinusoidal supply voltage. A practical approach is proposed which allows for the observation of harmonics. The total harmonic distortion and losses were analyzed and shown. Moreover, the relationship between transformer losses and harmonics are reported. The Experimental results show that the proposed method can determine the effects of harmonic components on transformer losses. Streszczenie. Zaproponowano metodę oceny strat mocy w transformatorze jednofazowym z nieliniowym obciążeniem. Analizowane są także harmoniczne i współczynnik THD oraz relacje między nimi. (Metoda oceny strat mocy w transformatorze jednofazowym przy liniowym i nieliniowym obciążeniu) Keywords: Transformer Losses; Harmonic; Sinusoidal Sources; Nonlinear Load. Słowa kluczowe: straty mocy, transformator jednofazowy. Nomenclature PT Total loss PNL No-Load Losses PFL Full-Load Losses UP Primary voltage US Secondary voltage ω Angular frequency IP Current on the primary side IS Current on the secondary side IL Load Voltage Ih Magnitude of each harmonic current a Transformation ratio RP Primary winding resistance RS Secondary winding resistance XP Leakage reactance of the primary XS Leakage reactance of the primary Rm Iron losses resistance Xm Magnetizing reactance Pcu Total copper loss μ Efficiency of the transformer A Cross sectional area of the core Introduction In modern electrical distribution system, there has been a sudden increase of nonlinear loads, such as power supplies rectifier equipment, domestic appliances, adjustable speed drives, etc. These nonlinear electronic loads draw non-sinusoidal currents from ac mains and cause a type of voltage and current distortion called as ‘harmonics’ [1]. The primary effect of harmonic currents on transformers is th[...]

 Strona 1