Wyniki 1-10 spośród 34 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard NIEDBAŁA"

Konferencja PES-6 "Postępy w Elektrotechnice Stosowanej"

Czytaj za darmo! »

Warszawski oddział Polskiego towarzystwa elektrotechniki teoretycznej i stosowanej, przy współudziale wydziału elektrycznego Politechniki warszawskiej oraz ośrodka Promocji badań z zakresu energoelektroniki Politechniki warszawskiej i Polskiej sekcji ieee, zorganizował w dniach 18-22 czerwca 2007 r. kolejną konferencję "Postępy w elektrotechnice stosowanej". już tradycyjnie w kościelisku [...]

Efektywne wykorzystanie energii elektrycznej w piecach jarzeniowych

Czytaj za darmo! »

Zadawalające rezultaty uzyskiwane w technologiach z udziałem wyładowania jarzeniowego spychały na dalszy plan całościowe rozwiązania urządzeń i planowanie procesów energetycznych. W referacie przedstawiono cechy wyładowania jarzeniowego anormalnego w aspekcie procesów azotowania detali o różnorodnej geometrii. Podano dostrzeżone związki pomiędzy charakterystykami energetycznymi wyładowania jarz[...]

Efektywne wykorzystanie energii elektrycznej w piecach jarzeniowych

Czytaj za darmo! »

Zadawalające rezultaty uzyskiwane w technologiach z udziałem wyładowania jarzeniowego spychały na dalszy plan całościowe rozwiązania urządzeń i planowanie procesów energetycznych. W referacie przedstawiono cechy wyładowania jarzeniowego anormalnego w aspekcie procesów azotowania detali o różnorodnej geometrii. Podano dostrzeżone związki pomiędzy charakterystykami energetycznymi wyładowania jarz[...]

Sterowanie energią elektryczną w procesie indukcyjnego nagrzewania stali

Czytaj za darmo! »

Rozważane zagadnienie coraz częściej prezentowane jest tylko od strony elektromagnetycznej, co ogranicza zakres dyskusji. W referacie przedstawiono zmiany elektrycznych i energetycznych wskaźników indukcyjnego nagrzewania objętościowego (skrośnego). Dokonano oceny wpływu rodzaju i charakteru źródła zasilania na końcowy rozkład temperatury. Zwrócono uwagę na konieczność przenikania się obliczeń polowych i obwodowych w nagrzewnicach indukcyjnych. A zwłaszcza na jednoznaczność wstępnego szacowania danych wejściowych do planowania procesów indukcyjnej obróbki objętościowej. Abstract. The presented problem in the technical literature is considered mainly from electromagnetic point of view, what is restricting a discussion’s scope. In this paper, changes of electrical and energy coef[...]

Charakterystyki nagrzewanych wsadów stalowych ze źródeł napięciowych

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono związki pomiędzy wielkościami obwodowymi a polowymi, ze szczególnym uwzględnieniem przebiegów elektromagnetycznych. W nagrzewanych prętach stalowych wyróżnione trzy stany wsadów: magnetyczny, dwuwarstwowy, niemagnetyczny determinują rozkłady źródeł ciepła będące podstawą do określenia oporów zastępczych przy zachowaniu występującej nieliniowej przenikalności magnetyczn[...]

Wpływ parametrów materiałowych zewnętrznych przegród budowlanych na ogrzewanie pomieszczeń

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono obliczenia pól temperatury w stanach nieustalonych dla przegród budowlanych jedno i dwuwarstwowych, złożonych z materiałów o różnych dyfuzyjnościach. Dokonano obliczeń dynamiki podłogi grzejnej, przy różnym usytuowaniu przewodów grzejnych i różnej grubości warstwy akumulacyjnej. Zwrócono uwagę na wpływ zmian warunków zewnętrznych na zmiany temperatur ścian. Określono str[...]

 Strona 1  Następna strona »