Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz Nowotny"

Tłumienie dźwięków uderzeniowych przez układy podłogowe DOI:10.15199/33.2018.08.06


  Problemem często zgłaszanym przez właścicieli jest niski komfort akustyczny nowych mieszkań wynikający w dużej mierze z niewystarczającej izolacyjności akustycznej przegród oddzielających ich mieszkanie od sąsiada. Izolacyjnością akustyczną określa się zdolność przegrody do zatrzymywania energii akustycznej, bez względu na to, jak doszło do pobudzenia przegrody do drgań. Wyróżnia się izolacyjność od dźwięków powietrznych oraz uderzeniowych, a także izolacyjność akustyczną wzdłużną, stosowaną dla podłóg podniesionych czy też sufitów podwieszanych. Dominującym problemem w przypadku stropów są dźwięki uderzeniowe. W artykule omówię problem poprawy izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych stropu przez zastosowanie odpowiednich układów podłogowych. Z akustycznego punktu widzenia podłoga jest ustrojem, który ma za zadanie poprawić właściwości akustyczne stropu nieposiadającego wystarczającej izolacyjności akustycznej. Podłogi można podzielić, ze względu na właściwości akustyczne, na cztery grupy: 1) z wykładzinami podłogowymi (np. z kauczuku, linoleum, korka czy PVC) i dywanowymi mającymi pozytywny wpływ na izolacyjność od dźwięków uderzeniowych. Niestety, oba typy wykładzin mogą mieć negatywny wpływ na izolacyjność akustyczną od dźwięków powietrznych stropu, dlatego zaleca się ich stosowanie w sytuacjach, gdy właściwości izolacyjne stropu od dźwięków powietrznych są co najmniej o 2 dB wyższe od wymagań normowych; 2) lekkie konstrukcje podłogowe, których wpływ na izolacyjność akustyczną od dźwięków powietrznych stropu jest praktycznie pomijalny, natomiast powodują zwiększenie izolacyjności akustycznej stropu od dźwięków uderzeniowych. Składają się z warstwy izolacji akustycznej, którą wykonuje się z materiału sprężystego oraz wierzchniej warstwy podłogowej. Warstwa izolacji, często nazywana podkładem podłogowym, ma decydujący wpływ na parametry dźwiękoizolacyjne całego układu podłogowego. Do najbardziej popularnych [...]

Powtarzalność wyników badań in situ izolacyjności akustycznej ściany zewnętrznej DOI:10.15199/33.2017.08.42


  Pomiar izolacyjności akustycznej nie jest pomiarembezpośrednim, a jego wynik oblicza się na podstawie kilkumierzonychwartości, takich jak: ● poziom ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu nadawczym lub na zewnątrz budynku (w przypadku pomiarów izolacyjności akustycznej fasady); ● poziom ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu odbiorczym; ● czaspogłosuwpomieszczeniuodbiorczym; ● powierzchnia badanej próbki; ● objętość pomieszczenia odbiorczego. Dotychczas analiza niepewności wyników pomiaru izolacyjności akustycznej wykonywanych różnymimetodami doprowadzała do wniosku, że największy wpływ na niepewność wyznaczania izolacyjności akustycznej ma niepewność pomiaru ciśnienia akustycznego, która zależy m.in. od niepewności analizatora oraz niepewności wyznaczania poprawek dla mikrofonu oraz kalibratora, wyznaczanych na podstawie świadectw wzorcowania [1]. Ocena niepewności pomiaru jest niezbędna szczególnie w przypadku oceny akustycznej budynków oraz elementów budowlanych. Niepewność powinna być ustalana zgodnie z zasadami ISO/IEC Guide 98-3 [2]. Przewodnik ten określa szczegółowe procedury jej oceny, zwykorzystaniempełnegomodelumatematycznego procedury pomiarowej. Przy obecnym stanie wiedzy wydaje się niemożliwe sformułowanie tychmodeli dla różnych parametrów stosowanych w akustyce budowlanej. Z [...]

 Strona 1