Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Wacław Mozolewski"

Charakterystyka i kierunki zagospodarowania dziczyzny DOI:10.15199/65.2018.3.6


  Mięso dzikich zwierząt od wieków wykorzystywane było przez człowieka do zaspokajania jego podstawowych potrzeb życiowych. Dostarczało cennych składników odżywczych, a powodzenie podczas polowania zapewniało byt biologiczny i rozwój jednostkom oraz całym społecznościom. Rozwój chowu i hodowli zwierząt gospodarskich spowodował marginalizację roli polowania w życiu człowieka, a produkcja mięsa pozyskiwanego od zwierząt hodowlanych zaczęła dominować nad mięsem pochodzącym z polowań. Obecnie polowanie spełnia funkcję regulującą liczebność populacji zwierząt łownych, jego głównym zadaniem nie jest pozyskanie mięsa na cele konsumpcyjne. W wyniku polowania uzyskuje się surowiec mięsny zwany dziczyzną, ceniony przez konsumentów ze względu na dużą wartość odżywczą i walory smakowe [12, 15, 16, 26]. Jest on także uważany za tzw. surowiec naturalny, pozbawiony negatywnych cech związanych z przemysłowym, intensywnym chowem zwierząt rzeźnych. Tempo wzrostu zwierząt łownych nie jest w żaden sposób przyspieszane, a swobodny dostęp do różnorodnego pokarmu zapewnia dużą specyfikę smaku i unikalne właściwości tego surowca [3, 7, 12, 25, 34, 35, 37, 40, 44]. Dla zachowania wysokiej jakości dziczyzny niezbędne jest przestrzeganie zasad związanych z polowaniem, obróbką tusz i mięsa oraz przetwarzaniem dziczyzny [14, 39, 41]. Celem pracy była ocena wielkości pozyskiwanej w Polsce dziczyzny, przedstawienie pogłowia wybranych gatunków zwierząt łownych, charakterystyka ich tusz i elementów zasadniczych oraz składu chemicznego mięsa, a także przedstawienie technologicznych kierunków jego wykorzystania. LICZEBNOŚĆ I POZYSKANIE zwierząt łownych W Polsce do zwierząt łownych zalicza się gatunki znajdujące się na liście ustalonej przez ministra środowiska [31, 32]. Obejmuje ona 32 gatunki zwierząt, podzielone na zwierzynę grubą i zwierzynę drobną. Tylko z części z nich pozyskuje się mięso przeznaczone do spożycia przez ludzi. Dziczyzna najczęściej koj[...]

 Strona 1