Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Karolina Jęglet"

Wielokryterialna analiza systemów zaopatrzenia budynku w ciepło - zagadnienie normalizacji kryteriów DOI:10.15199/33.2018.01.02


  Wielokryterialna analiza porównawcza jest narzędziem służącym do wspomagania procesów decyzyjnych w różnych dziedzinach życia ludzkiego, których celem jest wybór wariantu optymalnego spośród wielu rozwiązań alternatywnych. Analiza wielokryterialna umożliwia uwzględnienie kryteriówwyrażanych za pomocą parametrówmierzalnych i niemierzalnych. Tym ostatnim należy nadać wartości liczbowe, czyli dokonać ich kwantyfikacji. Porównanie i ocenawariantów jest możliwa dzięki nadaniu wszystkim kryteriom wartości liczbowych niemianowanych. Proces sprowadzenia wartości mianowanych do niemianowanych nazywany jest normalizacją. Wliteraturze jest wiele prac poświęconych wykorzystaniu analiz wielokryterialnych do podejmowania decyzji. Stosowane w nich metody można podzielić na cztery grupy [8]: matematyczne; geometryczne; taksonomiczne oraz kwantytatywne. Wśród metodmatematycznych sąmetody zaawansowanematematycznie, wykorzystywane często w badaniach naukowych [2, 3, 5, 9 ÷ 11], takie jak ELECTRE, PROMETHEE i AHP. Wbudownictwie analizy wielokryterialne mogą być przydatne przy rozpatrywaniu wariantów przebiegu tras drogowych [13], adaptacji budynków historycznych na cele turystyczne [4] i przeprowadzaniu termomodernizacji budynków [9].Wpracach [3, 12] przedstawiono również możliwości wykorzystania omawianych metod przy wyborze źródła energii, rozwiązań materiałowych, czy też rozwiązań projektowych budynków. Wybór systemu zaopatrzenia budynków mieszkalnych w energię z wykorzystaniem wielokryterialnych analiz porównawczych jest też problemem poruszanym w pracach dotyczących planowania przestrzennego [1, 5, 7]. W pracy prezentowanej w artykule badano wpływ przyjętych metod normalizacji kryteriów na wybór optymalnego systemu zaopatrującego budynek jednorodzinny w ciepło, z uwzględnieniemróżnych sposobów obliczania oceny syntetycznej wariantów. Metody normalizacji Wprzypadku przeprowadzania analiz wielokryterialnych rozpatruje się zbiór wariantów [...]

 Strona 1