Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Guy OLIVIER"

A real-time power Hardware-in-the-Loop implementation of an active filter

Czytaj za darmo! »

Presently, active filter technologies are able to inject distorted currents in order to cancel harmonics from the network and compensate other quality problems instantaneously. However, the behaviour of such filters has never been tested in a real-time hardware-in the-loop implementation. In this paper, an overview of instantaneous power theories is presented. An advanced control topology based on instantaneous power (p-q theory), which is the most popular approach employing the time domain, is implemented on a real-time Power Hardware-in-the-Loop (PHIL) system. The filter interfaces with a three-phase power system, actively compensating a three-phase non-linear load. The results obtained from a PHIL implemented on an Opal-RT real-time simulator are then presented. Streszczenie. Filtry aktywne najnowszej generacji są w stanie wprowadzić prądy zakłócone do obwodu, aby tłumić zakłócenia harmoniczne z sieci i korygować w czasie rzeczywistym inne problemy związane z jakością energii. Jednak zachowanie takiego filtra nigdy nie było badane w czasie rzeczywistym w technologii Hardware-in-the-Loop. W niniejszym artykule przedstawiono przegląd teorii mocy chwilowej. Zastosowano zaawansowaną topologię układu regulacji na podstawie teorii mocy chwilowej (teorii p-q); Najbardziej rozpowszechnione podejście do tego problemu w dziedzinie czasu jest zrealizowane w czasie rzeczywistym w systemie Power Hardware-in-the-Loop. Zastosowano aktywne interfejsy filtrów aktywnych w trójfazowym systemie kompensacji trójfazowego obciążenia nieliniowego. Przedstawiono wyniki zarejestrowane w czasie rzeczywistym przez symulator Opal-RT aplikacji PHIL. (Implementacja w czasie rzeczywistym aktywnego filtra mocy w technologii Hardwarein- the-Loop). Keywords: Real-time active filter, hardware in the loop, instantaneous compensation. Słowa kluczowe: Filtr aktywny czasu rzeczywistego, , hardware in the loop, kompensacja w czasie rzeczywistym. Introduction Ideally, voltages [...]

 Strona 1