Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Szymanowski"

Wpływ modyfikacji posadzki betonowej wybranymi nanocząstkami na jej parametry wytrzymałościowe DOI:10.15199/33.2018.09.05


  Posadzki stanowią warstwę wierzchnią podłóg w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz w budynkach przemysłowych. Jak wynika z przeglądu dokonanego w [7], mogą być wykonywane z różnychmateriałów, m.in. z żywic syntetycznych, bitumów, ceramiki, stali, drewna. Najczęściej jednak stosuje się posadzki betonowe wykonywane z zapraw cementowych. Ze względu na to, że posadzki betonowe są obciążane głównie pionowo, powinnymieć odpowiednie parametry wytrzymałościowe, a przede wszystkim wytrzymałość na zginanie i ściskanie zaprawy cementowej, z której posadzka jest wykonana. Zazwyczaj od zapraw cementowych do wykonania posadzek, szczególnie w budynkach użyteczności publicznej, wymaga się wytrzymałości na zginanie nie mniejszej niż 5 MPa oraz wytrzymałości na ściskanie co najmniej 20 MPa [2, 4, 8].Wdużej mierze spełnienie tych wymagań osiągane jest przez modyfikację składu zaprawy cementowej różnego rodzaju dodatkami, głównie włóknami polipropylenowymi i stalowymi, a także dodatkami mineralnymi [3]. Obecnie w budownictwie następuje dynamiczny rozwój nanotechnologii [1], w tym stosowania nanocząstek w celu modyfikacji kompozytówcementowych. Najczęściej próby te dotyczą betonu, w tym samozagęszczającego się [6], rzadziej zapraw cementowych [5]. Mając to na uwadze, postanowiono określić wpływmodyfikacji posadzki betonowej wybranymi nanocząstkami na jej parametry wytrzymałościowe, a przede wszystkim wytrzymałość na ściskanie i zginanie.Wyniki badań przedstawiono w artykule. Metoda badań Do modyfikacji posadzki betonowej wybrano następujące nanocząstki: dwutlenek krzemu SiO2; tlenek tytanu TiO2 oraz tlenek aluminiumAl2O3. Ichwłaściwości fizyczne przedstawionowtabeli 1. Podłogi - TEMAT WYDANIA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 24[...]

 Strona 1