Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Rafał Krzymowski"

Efektywna komunikacja i wymiana informacji pomiędzy projektowaniem, produkcją a placem budowy w nowoczesnym budownictwie DOI:10.15199/33.2017.09.22


  Kluczowymi aspektami sukcesu w realizacji każdej inwestycji są przejrzysta komunikacja oraz prawidłowa kontrola. Brak komunikacji lub jej zaburzenia prowadzą często do marnotrawienia zasobów, zarówno materialnych (surowce, paliwo, energia), jak i niematerialnych (czas, potencjał ludzki). Mądre i odpowiedzialne zarządzanie przekłada się nie tylko na zwiększenie oszczędności (a więc i zysku), ale również na wpływ inwestycji na środowisko naturalne oraz poprawę jakości życia przyszłych użytkowników budowli i ich otoczenia. Wiadomo również, że podstawą komunikacji jest płynna wymiana informacji. Każdego dnia ludzie otrzymują ogromne ilości danych, które muszą przetworzyć, a następnie przyporządkować do odpowiednich dziedzin. Budownictwo nie jest wyjątkiem - coraz większe wymagania, zmieniające się przepisy powodują, że "bazy informacyjne" budowli są coraz większe. Aby sprostać nowym wymaganiom, powstają narzędzia pozwalające na tworzeniemodeli informacji o obiekcie, a następnie zarządzanie nimi i swobodną wymianę informacji między współpracownikami czy firmami partnerskimi. Jednymi z najlepszych dostępnych na rynku rozwiązań tego typu są produkty firmy Trimble, a mianowicie Tekla Structures, Tekla BIMsight oraz współpracująca z nimi platforma Trimble Connect. Tekla Structures to tworzenie trójwymiarowych modeli, a także wprowadzanie niez[...]

Korzyści z tworzenia modeli 3D w prefabrykacji DOI:10.15199/33.2018.09.21


  Wpływ rozwoju technik komputerowych na wszystkie obszary gospodarki jest coraz bardziej zauważalny. W budownictwie komputery są postrzegane jako wirtualne deski kreślarskie, ale coraz większą popularność zyskujemetoda tworzenia trójwymiarowych modeli obiektów. Takie podejście pozwala inżynierom uzyskać dokładne informacje zwrotne (m.in. zestawienia materiałowe).Ważną rolę odgrywa wskaźnik LOD (ang. Level of Development), przedstawiający poziom detali uzyskany w danym modelu. Im wyższy wskaźnik, tym bardziej rzeczywiste jest przedstawienie poszczególnych elementów budowli, a co za tym idzie lepszy wgląd w przyszłość. Ponadto, model 3D udostępniony wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego znacznie zwiększa komunikatywność i koordynację pracy. Technologia ta określana jako Building Information Modeling (BIM) zaczyna b[...]

 Strona 1