Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Rynkowski"

Problemy dostosowania mostków cieplnych do standardu NFOŚiGW


  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przewiduje w latach 2013 - 2018 program dopłat do kredytów na budowę domów niskoenergetycznych, skierowany do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom (mieszkanie) od dewelopera. W programie tym zdefiniowano standard energetyczny budynków NF15 i NF40. Oznacza to odpowiednio zapotrzebowanie budynków mieszkalnych jedno- - i wielorodzinnych na energię użytkową wyłącznie do celów ogrzewania wynoszące 15 i 40 kWh (m2r.). Program dopłat wymaga, aby budynek spełniał obligatoryjne wymagania techniczne określone w załączniku nr 3 do Programu Priorytetowego. Jednym z kryteriów, wg tego załącznika, są graniczne wartości liniowych współczynników strat ciepła mostków cieplnych (tabela 1). Zgodnie z wytycznymi do programu, do obliczeńwspółczynnikówliniowych strat ciepła przez przenikanie Ψe mostków cieplnych, w odniesieniu do wymiarów zewnętrznych, należy wykorzystywać metody numeryczne, zgodnie z PN-ENISO10211Mostki cieplne w budynkach. Strumienie cieplne i temperatury powierzchni. Obliczenia szczegółowe.Jednymz elementów ograniczenia zużycia energii cieplnej na potrzeby grzewcze budynku jest przyjęcie odpowiedniej grubości warstwy izolacji termicznej, pozwalającej uzyskać wymagane wartości współczynników przenikania ciepła. Jednak, jak wykazano w dalszej części artykułu, w przypadku pewnej grupymostków cieplnych, gdzie brak jest jednoznacznej ciągłości izolacji termicznej, a więc nie ma bezpośredniego oddzielenia środowiska wewnętrznego od środowiska zewnętrznego, dodanie dodatkowej warstwy izolacji powoduje pogorszenie wartości liniowego współczynnika przenikania c[...]

Badanie poziomu ciśnienia akustycznego w okolicy parku wiatrowego


  W ostatnim dziesięcioleciu można zauważyć znaczący wzrost liczby instalowanych turbin wiatrowych, charakteryzujących się znaczną mocą, jak również gabarytami. Istnieje wiele niedomówień związanych z negatywnym oddziaływaniem na środowisko tego rodzaju obiektów. Autorzy artykułu skoncentrowali się na omówieniu zagadnień związanych z poziomem hałasu wokół farm wiatrowych. Szczególną uwagę poświęcono paśmie częstotliwości odpowiadającemu infradźwiękom, które są niesłyszalne przez człowieka. W artykule zaprezentowano wyniki pilotażowych pomiarów poziomu ciśnienia akustycznego, które zostały wykonane w listopadzie 2013 r. na terenie Suwalskiego Parku Wiatrowego w pobliżu miejscowości Potasznia.1. Wprowadzenie W ostatnich latach obserwujemy coraz większy wzrost liczby turbin wiatrowych instalowanych w Podlaskiem. Prawdopodobnie jest to związane z występowaniem bardzo korzystnych warunków wietrzności w strefie północno- wschodniej województwa, stwierdzonych na podstawie trzydziestoletnich badań przeprowadzonych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej [1] oraz stosunkowo dużą ilością gruntów nieurodzajnych i ich niskimi cenami. Białostocki Oddział PGE Dystrybucja SA obecnie przyłączył do sieci elektroenergetycznej źródła wykorzystujące siłę wiatru do produkcji energii elektrycznej o łącznej mocy około 190 MW oraz wydał warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektów o mocy prawie 400 MW [2]. Do największych parków wiatrowych w Podlaskiem należy zaliczyć: Wronki, Potasznię, Piecki i Taciewo o mocach odpowiednio 48, 41, 32 i 30 MW. W bieżącym roku prawdopodobnie zostaną przyłączone do sieci kolejne duże obiekty: 2 farmy znajdujące się w okolicy Orli (Spiczki-Topczykały, Szczyty-Krywiatycze) o łącznej mocy 37,5 MW, farma w okolicach Rajgrodu o mocy 25,3 MW i farma o mocy 13,6 MW w Śniepie-Bajtkowie. Niewątpliwą i niepodważalną zaletą turbin wiatrowych jest to, że są to urządzenia korzystające z energii odnawialne[...]

 Strona 1