Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marcin GOCH"

Microwave microplasma generator based on coaxial line

Czytaj za darmo! »

The microwave microplasma generator is a device used to produce small non-thermal plasma at atmospheric pressure. In our experiment the microplasma is generated by using 2.45 GHz microwaves at powers between 4 W to 80 W and argon as the working gas. The length and diameter of plasma jet is 1.5-14 mm and 0.5-1.5 mm, respectively. One of the application of the microwave microplasma generator is th[...]

Urządzenie mikrofalowe do generacji płaszczyzny plazmowej

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule prezentowane jest nowe urządzenie mikrofalowe pracujące na częstotliwości 2,45 GHz, które służy do wytwarzania płaszczyzny plazmowej. Unikalny kształt generowanej płaszczyzny plazmowej jest bardzo dogodny do obróbki powierzchni, a więc atrakcyjny dla zastosowań w przemyśle. Prezentowany mikrofalowy generator płaszczyzny plazmowej jest urządzeniem wytwarzającym plazmę nietermiczną w argonie pod ciśnieniem atmosferycznym. Abstract. In this paper, a new microwave device operated at 2.45 GHz for generation of plasma sheet is presented. The unique shape of generated plasma sheet is very convenient for surface treatment, thus it is attractive for industry. Presented microwave generator of plasma sheet produces non-thermal plasma in argon at atmospheric pressure. (Microwave device for generation of plasma sheet). Słowa kluczowe: płaszczyzna plazmowa, mikrofalowy generator płaszczyzny plazmowej, plazma nietermiczna, obróbka powierzchni. Keywords: plasma sheet, microwave generator of plasma sheet, non-thermal plasma, surface treatment. Wprowadzenie Przemysł zainteresowany jest tanim mikrofalowym urządzeniem plazmowym do obróbki elementów plastykowych i metalowych, np. powierzchni elementów stosowanych w pojazdach. Obrabiany plazmowo materiał zmienia właściwości fizyczne. Preferowana jest plazma o umiarkowanej temperaturze (400-800°C) w formie cienkiej "płaszczyzny" o długości kilku lub kilkunastu centymetrów. Dotychczasowe urządzenia plazmowe do obróbki powierzchni pracujące głównie w zakresie częstotliwości radiowych są kosztowne. Wytwarzają one plazmę o niepraktycznym kształcie. Inną ich wadą jest to, że wytwarzają plazmę pod obniżonym ciśnieniem, co dodatkowo zwiększa koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Przemysł zainteresowany jest obniżeniem kosztów procesu obróbki powierzchni. W tym przypadku jedną z metod obniżenia kosztów jest zastosowanie mikrofal o częstotliwości 2,45 GHz do wytwarzania plazmy pod ciśnieni[...]

 Strona 1