Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Marian Miłkowski"

Recenzje - Wybrane wielkie rzeki świata w albumach (przełożonych na polski)

Czytaj za darmo! »

Michael Pollard: "Z biegiem rzek", Ars Polona - Warszawa 1998, tytuł oryginału: "Great Rivers" - Evans Brothers Ltd. USA, 238 stron 218 × 290 mm, druk 2-szpaltowy, przekład H. Lisicka-Michalska, kolorowe fotografie stanowią do 50% objętości. Twarda okładka. Paolo Novaresio: "Wielkie rzeki świata", Wyd. Pascal - Bielsko Biała 2006, tytuł oryginału: "Great rivers of the world" - White Star S[...]

Kanał Gliwicki: muzeum kontra żegluga śródlądowa DOI:


  W tygodniku "Nowiny Gliwickie" (nr 32, z 10 sierpnia 2016 r.) ukazał się spory artykuł red. B. Kupskiego pt. "Kanał Gliwicki. Ta nieszczęsna modernizacja...", będący wywiadem z dr. hab. Mironem Urbaniakiem, profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego*, autorem książki "Dzieła hydrotechniki w Polsce. Kanał Górnośląski (Gliwicki)". Dodano dodatkowo, przed nagłówkiem, że jest to pierwsza monografia Kanału Gliwickiego, której Autor interesuje się naukowo m.in. zagadnieniami związanymi z historią techniki i architektury oraz ochroną kultury materialnej. Wywiad poprzedzony jest opinią redaktora, że: "Książka to tzw. cegła, licząca 400 stron. Elegancko wydana, w twardej okładce, z imponującą ilością map, schematów, tabelek i zdjęć (...) Tej książki nie może zabraknąć na półce żadnego miłośnika lokalnej historii". Dzieło to, poza bogato ilustrowanym tekstem głównym, ma jeszcze 12 stronic z 24 kolorowymi fotografiami obiektów i urządzeń niektórych stopni wodnych kanału. De facto liczy więc aż 418 stron A4 i jest rzeczywiście cegłą, bo waży aż 2,14 kg. Ma cztery części, ale tylko dwie merytoryczne, a to: I. Dzieje Kanału Górnośląskiego/Gliwickiego - s. 11-195, II. Dziedzictwo Kanału Gliwickiego - s. 199-374. Wydaje się, iż bardzo istotny jest "Wstęp" (na s. 11-18), który otwiera merytorycznie cały ten niemiecki jeszcze kanał. I oto na takie otwarcie pokazuje się czarno- białe zdjęcie dolnej głowy śluz z napisem Stauwerker i poniżej olbrzymi orzeł hitlerowski. Jak to rozumieć, wiedząc, że to stopień Dzierżno pokazany na s. 409? Takie same, negatywne, odczucia dają również fotografie 86 i 87 ze stron 124 i 125 z Rudolfem Hessem i innymi dostojnikami III Rzeszy w pełnej mundurowej gali. Rodzi się też dziwne wrażenie w polskiej pamięci historycznej, gdy czyta się ostatnie wiersze tekstu na s. 125 wraz z odsyłaczem 174. Oto dla przyspieszenia robót na wale zbiornika Dzierżno Małe zdecydowano się "nawet sprowadz[...]

Aktywizacja międzynarodowej Odrzańskiej Drogi Wodnej jako ważnego elementu Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (CETC)

Czytaj za darmo! »

Odrzańska Droga Wodna od zawsze stanowiła ważny szlak komunikacyjny, przy którym wyrosły osady, miasta i zakłady produkcyjne. Wraz z rozwojem cywilizacji Odra - jako naturalna droga wodna - została wzmocniona innymi rozwiązaniami transportowo-komunikacyjnymi, tj. drogami kołowymi, kolejowymi, a współcześnie szlakami lotniczymi i autostradami morskimi. W ten sposób, ukształtowany w procesie historycznym wielogałęziowy i wielofunkcyjny Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy (w skrócie CETC - ang. Central European Transport Corridor) tworzy wiązki komunikacyjne substytucyjnych i komplementarnych rozwiązań transportowych, służących do przewozu ładunków i pasażerów w relacjach krajowych i międzynarodowych, wiążąc w sposób najdogodniejszy kraje skandynawskie z południem Europy. Śro[...]

 Strona 1