Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Gaciek"

Techniczno-ekonomiczne aspekty wykonania dodatkowej izolacji termicznej na istniejących systemach ociepleń DOI:10.15199/33.2017.01.04


  W Polsce od lat dopuszcza się możliwość instalacji nowego systemu ociepleń na już funkcjonującym- podwarunkiem potwierdzenia na etapie prac diagnostycznych spełnienia wymagań technicznych takiego rozwiązania.Wielu producent ów dysponuje Aprobatami Technicznymi, które umożliwiająwykonanie takiego zakresu robót i są one coraz częściej realizowane, zaś początkowi sceptycy technologii - ocieplenie na ocieplenie- stopniowo się do tego rozwiązania przekonują.Metoda ta znajduje szczególne uzasadnieniewprzypadku budynków ocieplonych w latach 90. ubiegłego i na początku obecnego stulecia, zazwyczaj z zastosowaniem styropianu, kiedy w odniesieniu do izolacyjności termicznej ścian zewnętrznych obowiązywały mniej wyśrubowane wymagania. Ponadto wówczas mniejszą niż obecnie wagę przykłada[...]

 Strona 1