Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Damian Bęben"

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe remontowanego zabytkowego mostu kolejowego

Czytaj za darmo! »

Remont łukowegomostu kolejowego położonego nad rzeką Iławką w 230,624 km dwutorowej linii kolejowej Poznań - Skandawa w Iławie obejmował m.in. naprawę pęknięć ceglanych sklepień, wykonanie nowej żelbetowej płyty odwadniającej (odciążającej), naprawę i ponowne ułożenie cegieł wraz z płytami kamiennymi zwieńczającymi ściany pachwinowe, odtworzenie konstrukcji chodnika służbowego, przewidywane zamknięcia i ograniczenia w ruchu pociągów. Przed podjęciem prac projektowych związanych z remontemmostu dokonano oceny rzeczywistego stanu technicznego konstrukcji na podstawie szczegółowego przeglądu konstrukcji obiektu sporządzonego przezDMOGrudziądz oraz badań, analiz i wizji lokalnych. Ustalono wymagania, jakie powinien spełniać obiekt, aby mógł zostać dopuszczony do eksploatacji na zwiększone obciążenia użytkowe. Zakres niezbędnych prac przygotowawczych do remontu obejmował: ● dokonanie szczegółowych oględzin obiektu (ustroju nośnego wszystkich sklepień oraz przyczółków i filarów, a także jego wyposażenia, m.in. nawierzchni, poręczy, odwodnienia oraz skarp i urządzeń obcych); ● wykonanie odkrywek oraz odsłonięć, a także przegląd skorodowanych elementów konstrukcji (odkucie spękanej powierzchni sklepień, wykopy rewizyjne, odkrycie nawierzchni itp.); ● przegląd komór odciążających usytuowanychwfilarach (oględziny sklepień i ścian pachwinowych od wewnątrz); ● ocenę utraty pola przekroju poprzecznego poszczególnych elementów konstrukcyjnych; ● sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych konstrukcji obiektu; ● analizę istniejących fragmentów dokumentacji technicznej; ● sporządzenie szczegółowej dokumentacji fotograficznej aktualnego stanu technicznego obiektu wraz z wyszczególnieniem powstałych uszkodzeń oraz nieprawidłowości wynikających z jego wykonawstwa, a także z długoletniej eksploatacji i utrzymania; ● ustalenie wpływu agresywności środowiska naturalnego [...]

 Strona 1