Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Mateusz Michalski"

Wybór estymatora odległości mierzonej sensorem ultradźwiękowym

Czytaj za darmo! »

Pomiar odległości od obiektów jest ważnym źródłem informacji o środowisku działania robota [1, 2, 3]. Na ocenę wiarygodności pomiaru odległości przy pomocy układu ultradźwiękowego mają istotny wpływ właściwości fizyczne propagacji fali ultradźwiękowej [4, 5]. Błąd pomiaru zrealizowanego przy pomocy sensora ultradźwiękowego zależy od wielu czynników, m.in.: temperatury, wilgotności, ruchów po[...]

Modelowanie i badania symulacyjne mechanizmów różnicowania jakości usług w specjalnych systemach łączności


  Niniejszy artykuł dotyczy weryfikacji symulacyjnej oraz analizy otrzymanych wyników - odnoszących się do mechanizmów płaszczyzny danych w specjalnych systemach łączności - związanych z realizacją pracy badawczo-rozwojowej finansowanej ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obiektem implementacji mechanizmów wsparcia QoS (Quality of Service) przedstawionych w artykule jest system STORCZYK 2010. Jest to system łączności wprowadzany do polskich Sił Zbrojnych jako kolejna generacja systemu eksploatowanego i rozwijanego od kilkunastu lat. W pierwszej wersji opierał się on wyłącznie na komutacji kanałów, realizując transmisję danych w trybie modemowym. Przechodził wielokrotne modernizacje, w ramach których dokonywano zmian poszczególnych elementów komutacyjnych oraz transmisyjnych, co umożliwiało realizację nowych, bardziej zaawansowanych usług. Obecnie system STORCZYK jest przystosowany do pracy z protokołem IPv4 w trybie best effort. W wersji STORCZYK 2010 zaproponowano zastosowanie ruterów wykorzystujących protokół sieciowy IPv6. Docelowym rozwiązaniem dla wsparcia jakości usług QoS w sieciach taktycznych powinna być architektura, obejmująca mechanizmy związane zarówno z płaszczyzną danych (schemat DiffServ), jak i płaszczyzną sterowania (schemat IntServ). Tego typu rozwiązanie może zapewnić tzw. pełną gwarancję jakości usług. OPRACOWANE ROZWIĄZANIA Na potrzeby realizacji projektu badawczo-rozwojowego pt.: Metoda gwarantowania jakości usług w taktycznym systemie łączności wykorzystującym technikę sieciową IPv6 i integracji systemów bazujących na IPv4 zostały przyjęte cztery podstawowe klasy usług sieciowych CoS (Class of Service), opisane podstawowymi parametrami QoS [1]. Następnie dokonano podziału na kategorie użytkowników - na podstawie wartości pola DSCP (Differentiated Service Code Point) w nagłówku IP, a każdemu z użytkowników przypisano odpowiedni procentowy przydział pasma na każdym z interfejsów, dzięki[...]

System sensoryczny czteronożnego robota kroczącego WR-06

Czytaj za darmo! »

Pojęcia "robot" używa się między innymi do nazywania urządzeń działających autonomicznie, których działanie opiera się w dużej mierze na ciągłym wykorzystywaniu informacji o ich stanie i otoczeniu [1]. Do podstawowych parametrów zaliczanych do informacji o stanie robota należą położenie i prędkości jego poszczególnych członów oraz siły na nie wywierane. "Robot kroczący" to urządzenie realizu[...]

 Strona 1