Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"KAMIL BABSKI"

Charakterystyka kompozytów SiO2 z elastomerem przeznaczonych do pracy pod obciążeniem ściskającym

Czytaj za darmo! »

Materiały kompozytowe są wynikiem zapotrzebowania na nowe materiały, którym stawiane są wymagania często trudne do spełnienia przez tradycyjne materiały, np. minimalizacja masy przy zachowaniu, a nawet podwyższeniu wytrzymałości. Materiały ceramiczne ze względu na swoje właściwości, tj. małą gęstość i dużą wytrzymałość, są jednym z podstawowych tworzyw wykorzystywanych do otrzymania kompozyt[...]

Magnetic and rheological properties of materials used in magnetorheological devices

Czytaj za darmo! »

Results of laboratory tests for the evaluation of the magnetic properties of three different types of magnetorheological fluids and of the coil’s core materials used in dampers, are presented. The characteristic magnetic properties of these fluids and of the structural elements play an important role in the working efficiency of the MR dampers. The analysis of these results allows for the [...]

 Strona 1