Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Monika Karaś"

Alkaloidy pirolizydynowe ryzyko występowania w miodach


  Obok wielu dobrze poznanych głównych składników żywności, takich jak białka, tłuszcze, węglowodany i błonnik pokarmowy, oraz mikroskładników, do których należą witaminy i składniki mineralne, żywność może zawierać także roślinne substancje o właściwościach toksycznych. Należą do nich niewątpliwie alkaloidy pirolizydynowe, o których można śmiało powiedzieć, że są najbardziej rozpowszechnioną grupą alkaloidów na świecie. Według raportu EFSA (European Food Safety Authority) z 2011 r., na Ziemi występuje ponad 6 tys. gatunków roślin produkujących te związki, a w omawianej grupie zidentyfikowano ponad 600 substancji [6]. Ze względu na powszechność występowania oraz stwierdzone właściwości toksyczne, alkaloidy pirolizydynowe stanowią realne zagrożenie dla ludzi i zwierząt. W wielu krajach wprowadzono regulacje rządowe, które poprzez zakaz uprawy i spożywania roślin produkujących ten rodzaj alkaloidów w znacznym stopniu przyczyniają się do obniżenia zagrożenia intoksykacją alkaloidami pirolizydynowymi. Jednak nawet w krajach wysoko rozwiniętych notuje się obecność tych substancji w żywności [3, 6, 11]. Wynika to głównie z importu surowców z Azji oraz Afryki, gdzie występuje najwięcej gatunków roślin syntezujących alkaloidy pirolizydynowe. Zatem nie można jednoznacznie stwierdzić, że europejska, a w tym polska żywność jest całkowicie pozbawiona tych składników. Alkaloidy pirolizydynowe pod względem strukturalnym są to estry aminoalkoholi zawierających układ pirolizydyny z kwasami alifatycznymi. Część aminoalkoholową, zwaną pecyną, stanowi pirolizydyna, a dokładnie jej forma odwodorniona 1,2-dehydropirolizydyna. Zawiera ona dwa skondensowane pierścienie pięcioczłonowe wraz z jednym atomem azotu, który może też występować w formie utlenionej do tlenku azotu. Z kolei kwasy alifatyczne tworzące estry z necyną nazywa się ogólnie kwasami necynowymi. Alkaloidy pirolizydynowe są to przeważnie monoestry, diestry o otwartym łańcuchu oraz m[...]

 Strona 1