Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Wiktor Redzynia"

Methanation of carbon dioxide over nanocatalysts prepared by cold plasma deposition Metanizacja CO2 na katalizatorach wytworzonych metodą depozycji plazmowej DOI:10.15199/62.2017.3.35


  New Co and Ru nanocatalysts for methanation of CO2 were prepd. by plasma-enhanced metal-org. CVD on metallic structural supports. The Co3O4 or RuO2-contg. thin films of the nanocatalysts were used for conversion of CO2 with H2 (mole ratio 1:4) to MeH in a gradientless flow reactor at 150-500°C and atm. pressure. The exptl. results revealed a high catalytic activity of the deposited films. The RuO2 catalyst showed higher activity than the Co3O4 one. Przedstawiono wyniki badań metanizacji CO2 przy użyciu nanokatalizatorów wytworzonych na kantalowych nośnikach strukturalnych za pomocą metody chemicznej depozycji z par związków metaloorganicznych wspomaganej plazmą (PEMOCVD). Wykazano wysoką aktywność katalityczną wytworzonych nanowarstw w reakcji uwodornienia CO2 do metanu. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono możliwość wykorzystania przemysłowego wytworzonych katalizatorów, szczególnie w reaktorach strukturalnych. Procesy wykorzystujące energię z odnawialnych źródeł do uzyskania paliw na cele energetyki gazowej są uważane za przyszłościowe i możliwe do realizacji jako korzystne ekonomicznie i energetycznie. Koncepcja zakłada konwersję energii odnawialnej na energię wodorową, która może być zamieniona na bezpieczniejszy nośnik energii, taki jak metan, pozwalając na utylizację odpadowego CO2 pochodzącego z procesów przemysłowych. Proces uwodornienia CO2 do metanu wymaga opracowania sprawnych i trwałych katalizatorów, pozwalających skutecznie obniżyć energię aktywacji niekorzystnej energetycznie reakcji z udziałem wodoru i CO2. W reakcji metanizacji CO2 szeroko stosowane są katalizatory na bazie niklu, ze względu na niski koszt i łatwą dostępność. Wadą katalizatorów niklowych jest możliwość ich dezaktywacji już w niskiej temperatu[...]

Urządzenia do oczyszczania powietrza w budynkach oraz kanałach wentylacyjnych DOI:10.15199/2.2016.12.1


  W artykule przedstawiono wyniki prac nad urządzeniami do fotokatalitycznego oczyszczania powietrza ze związków szkodliwych w postaci pyłów, gazów, czy zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Zastosowane innowacyjne rozwiązania pozwoliły na osiągnięcie 100% skuteczności oczyszczania powietrza. Przedstawiono również obszary, w jakich urządzenia te znajdą zastosowanie.Jakość powietrza można zdefiniować jako taki stan jego czystości, który spełnia oczekiwania ludzi. Jednym z coraz powszechniej stosowanych wskaźników zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach jest określanie, dla tego powietrza, dopuszczalnego stężenia zapylenia (stężenia małych cząstek zazwyczaj o średnicach ich struktury fizycznej rzędu 1 μm). Zagadnienie to związane jest z rosnącymi wymogami czystości powietrza w tzw. "pomieszczeniach czystych", czyli pomieszczeniach do prowadzenia operacji technologicznych w przemyśle elektronicznym, farmaceutycznym i innych, a także w salach operacyjnych szpi[...]

 Strona 1