Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Olewnik-Kruszkowska"

Degradacja enzymatyczna bakteriobójczych kompozytów polilaktydowych DOI:10.15199/62.2017.12.25


  Zainteresowanie biodegradowalnymi materiałami polimerowymi bezustannie rośnie zarówno w przemyśle, jak i w nauce, czego przykładem mogą być liczne publikacje1-8). Jednym z najlepiej poznanych i ważnych polimerów biodegradowalnych jest polilaktyd (PLA). Jego znaczenie polega na biodegradowalności i biozgodności, dzięki czemu ma on szerokie zastosowanie w medycynie i farmacji, głównie do produkcji różnego rodzaju implantów i nośników leków9-11). W celu nadania PLA nowych cech można wprowadzać lub nanosić na jego powierzchnię substancje o charakterze biologicznym, np. bakteriobójczym3). Jedną z takich substancji jest poliheksametylenoguanidyna PHMG i jej pochodne7, 8, 12). PHMG to kopolimer heksametylenodiaminy i guanidyny, który jest często stosowany w mieszaninie z woskiem polietylenowym13, 14). Proces otrzymywania pochodnych PHMG, różniących się stechiometrią procesu lub warunkami syntezy jest przedmiotem wielu opisów patentowych13, 15, 16). Uzyskiwane produkty można wprowadzać do polimerów przy wytwarzaniu kompozytów, co jest znane z publikacji7, 8, 12, 14). Pochodne wosku polietylenowego i PHMG wykazują działanie bakteriobójcze i ograniczające powstawanie biofilmu bakteryjaInstytut nego17). Nie zmieniają one istotnie aktywności enzymów hydrolitycznych wytwarzanych przez mikroorganizmy, a tym samym nie hamują w znaczący sposób przebiegu biodegradacji w środowisku naturalnym7, 8). Z tego też względu podjęto dalsze prace dotyczące degradacji enzymatycznej tych materiałów stosując enzym proteolityczny. Proteinaza K (E.C.3.4.21.64) jest[...]

 Strona 1