Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Anna Iwaniak"

Peptydy biologicznie aktywne jako składniki żywności funkcjonalnej


  Żywność jako źródło składników odżywczych jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. W ostatnich latach przeprowadzono wiele badań, których celem było wykazanie możliwości regulacji działania np. układu krążenia, układu pokarmowego przez składniki tzw. żywności funkcjonalnej [3]. Żywność funkcjonalna ma specyficzne właściwości wpływające na ukierunkowany przebieg przemian metabolicznych u człowieka, zapewniający optymalny stan zdrowia psychofizycznego i zmniejszający ryzyko zmian chorobowych. Potencjalne prozdrowotne oddziaływanie bioaktywnych składników żywności musi być udokumentowane, a ocena oparta na obiektywnych kryteriach naukowych. Koncepcja żywności funkcjonalnej wywodzi się z tradycji filozoficznej Wschodu, w której nie ma wyraźnej różnicy między lekami a żywnością [2]. Segment żywności funkcjonalnej, liczący niespełna 20 lat, należy do szybko rozwijających się [8]. Sposób żywienia człowieka jest oparty głównie na kulturowych nawykach akceptowanych powszechnie w danym regionie i podlega powolnej, ale systematycznej manipulacji wynikającej z wpływu reklam, również ze zmiany stylu życia, np. zmniejszonej aktywności fizycznej. Nieprawidłowe żywienie wywołuje choroby dietozależne, do których zalicza się choroby układu krążenia, większość nowotworów i in. Do powszechnej świadomości coraz efektywniej dociera idea uwzględniająca założenie, że zdrowe odżywianie uwarunkowane jest występowaniem prozdrowotnych efektów pojedynczych składników spożywanych produktów żywnościowych. Konsumenci kupując żywność kierują się nie tylko jej wartością odżywczą, wartością energetyczną czy smakiem, ale coraz częściej korzyściami zdrowotnymi [1]. Obecnie zidentyfikowano i scharakteryzowano wiele czynników, które regulują funkcjonowanie organizmu człowieka m.in. obecne w żywności bioaktywne peptydy. BIOAKTYWNE PEPTYDY pochodzące z żywności Białka żywności były dotychczas rozpatrywane głównie jako źródło aminokwasów. Wartoś[...]

 Strona 1