Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Adam KEMPSKI"

Filtr napięcia zaburzeń wspólnych z sinusoidalnymi napięciami wyjściowymi w układach napędów przekształtnikowych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono analizę warunków poprawnego działania filtru zaburzeń wspólnych zapewniającego dodatkowo sinusoidalne napięcia międzyfazowe w napędzie z dwu- i czterokwadrantowym przemiennikiem częstotliwości. Pokazano, że w układzie czterokwadrantowym można uzyskać jedynie częściową kompensację napięcia zaburzeń wspólnych, ze względu na tętnienia napięć szyn obwodu pośredniczącego prądu [...]

Kompatybilność elektromagnetyczna czterokwadrantowego napędu przekształtnikowego w zakresie emisji zaburzeń przewodzonych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono analizę rozpływu prądów zaburzeń wspólnych w układzie czterokwadrantowego napędu przekształtnikowego, która pozwoliła na identyfikację źródeł zaburzeń oraz określenie głównych modów oscylacyjnych prądów i dróg ich rozpływu. Na podstawie analizy rozpływu prądów zaburzeń wybrano odpowiednie miejsca zainstalowania oraz parametry elementów filtrów pasywnych (po stronie sieci i [...]

Zaburzenia przewodzone w asynchronicznych napędach grupowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów oraz analiz dróg rozpływu zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych, generowanych przez dwa identyczne napędy asynchroniczne o regulowanej prędkości, dla różnych konfiguracji połączeń. Badania wykonano zgodnie z normą PN-EN 61800-3, za pomocą sztucznej sieci stabilizującej impedancję, w pełnym paśmie zaburzeń przewodzonych. Uzyskane wyniki pokazały[...]

Rozpływ zaburzeń generowanych przez czterokwadrantowe przemienniki częstotliwości w sieciach lokalnych niskich napięć

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań głębokości wnikania zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych generowanych przez czterokwadrantowy przemiennik częstotliwości sieć energetyczną niskich napięć. Badania zaburzeń przewodzonych w sieci lokalnej niskich napięć oraz badania impedancji toru zaburzeń wspólnych kabla energetycznego pokazały, że zaburzenia o istotnych dla kompatybilności elektromagne[...]

Kompatybilność elektromagnetyczna układów energoelektronicznych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawione zostały zagadnienia związane z kompatybilnością elektromagnetyczną systemów zawierających przekształtniki energoelektroniczne. Na podstawie przedstawionych przykładów uzasadniono konieczność wykonywania dogłębnych analiz kompatybilności elektromagnetycznej zarówno dla poszczególnych urządzeń jak i dla całych systemów. Abstract. In the paper there are presented the issues linked with electromagnetic compatibility of the systems consisting power electronic converters. On the basis of the presented examples the necessity of the in-depth electromagnetic compatibility analyses for both individual converters and whole systems has been justified. (Electromagnetic compatibility in power electronic systems). Słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna, zaburzenia p[...]

Sumaryczne zaburzenia przewodzone generowane w systemach zawierających przekształtniki energoelektroniczne

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawione zostały zagadnienia związane wnikaniem zaburzeń w sieć elektroenergetyczną a także z sumowaniem się zaburzeń przewodzonych generowanych przez grupę przekształtników. Analizowano zaburzenia wprowadzane do sieci przez trzy niemal identyczne dwukwadrantowe asynchroniczne napędy przekształtnikowe oraz przekształtniki AC/DC z modulacją deterministyczną i pseudolosową. Abstract. This paper addresses the issues connected with a penetration of the interferences into a power grid and with an aggregation of conducted EMI generated by the group of the converters. There were analyzed interferences introduced by three almost the same induction motor drives fed by two-quadrant frequency converters and the AC/DC converters with deterministic and random modulation.(Aggregated Co[...]

Aggregated conducted interferences generated by group of frequency converter-fed drives

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawione zostały zagadnienia związane z sumowaniem się zaburzeń przewodzonych generowanych przez trzy niemal identyczne dwukwadrantowe asynchroniczne napędy przekształtnikowe przyłączone do wspólnego punku zasilania. Na podstawie pomiarów w dziedzinie czasu i częstotliwości przedstawiono zjawiska towarzyszące sumowaniu sie tych zaburzeń. (Sumaryczne zaburzenia przewodzone generowane przez grupę napędów zasilanych z przemienników częstotliwości). Abstract. This paper addresses the problems linked with aggregated electromagnetic interferences (EMI) generated by induction motor drives fed by two-quadrant frequency converters. The main goal is to establish the influence of the drive system consisting three induction motors fed by frequency converters onto local electric grid[...]

 Strona 1  Następna strona »