Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Żydzik-Białek"

SKAŻENIE BIOLOGICZNE WYBRANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA TERENIE PAŃSTWOWEGO MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU


  Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu to miejsce o wyjątkowym znaczeniu kulturowym. Konserwacji muzealnej podlegają tysiące poobozowych artefaktów ruchomych i setki budowlanych obiektów kubaturowych a także infrastruktura poobozowa. Korozja biologiczna dotyka w głównej mierze zabytków eksponowanych w warunkach zewnętrznych. Jej objawy nie tylko wpływają na wygląd obiektów, to przede wszystkim problem konserwatorski, ponieważ na skutek korozji biologicznej następuje degradacja substancji zabytkowej. Słowa kluczowe: korozja biologiczna, obiekty muzealne Biological contamination of the chosen structures on the grounds of the Auschwitz- Birkenau State Museum in Oświęcim Abstract The Auschwitz-Birkenau State Museum in Oświęcim holds exceptional cultural significance. Thousands of movable post-camp movable artifacts and hundreds of buildings as well as post-camp infrastructure are under conservators’ supervision. Biological corrosion affects mainly historical structures which are exposed to outdoor conditions. Biological efflorescence is not just an aesthetic problem, but most of all conservation problem. Biological corrosion leads to degradation of the historical substance. Key words: microbial corrosion, museum structures Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu obejmuje ochroną około 191 hektarów powierzchni. Pod opieką konserwatorską znajdują się tysiące poobozowych artefaktów ruchomych i aż 155 budowlanych obiektów kubaturowych wraz z i infrastruktura poobozową. Część budynków utrzymywana jest jako obiekty rezerwatowe, w wielu przypadkach pozbawiona zarówno ogrzewania, izolacji przeciwwilgociowej czy sprawnej wentylacji. Niektóre obiekty funkcjonują jako trwała ruina n[...]

Rekonstrukcja

Czytaj za darmo! »

Napis o długości 5570 mm i wysokości 360 mm został przez złodziei pocięty na trzy części, powyginany, odcinki rury górnej i dolnej napisu zostały skręcone i odkształcone, a jedna z liter ("I" w wyrazie FREI) odpadła. Uszkodzeniu uległy także złącza spawane liter z rurami, stwierdzono naderwania lub oderwania spoin na całej ich długości. Rekonstrukcja W grudniu 2009 r. z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu skradziono napis ARBEIT MACHT FREI. Napis odzyskała policja, lecz podczas kradzieży został on poważnie uszkodzony. Technologie spawalnicze miały ogromny wkład w rekonstrukcję napisu-symbolu. Po odzyskaniu napisu Muz[...]

ZANIECZYSZCZENIE MIKROBIOLOGICZNE WYBRANYCH OBIEKTÓW NA TERENIE PAŃSTWOWEGO MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU


  Celem badań była ocena skażenia mikrobiologicznego wybranych budynków na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau na podstawie próbek pobranych z obiektów na odcinku BIb dawnego obozu KL Auschwitz IIBirkenau. Na badanych powierzchniach drewnianych i murowanych zanieczyszczenie mikrobiologiczne nie przekraczało 103 jtk/100 cm2, a w pobranym materiale suchym kształtowało się na poziomie około 103 - 104 jtk/g. Dominujące pleśnie stanowiły gatunki należące do rodzaju Acremonium, Cladosporium, Penicillium i Aspergillus, a wśród bakterii dominowały szczepy Bacillus sp. oraz Streptomyces sp. Poziom zanieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni i próbek materiałów budowlanych nie był wysoki, co może wynikać z niesprzyjających rozwojowi drobnoustrojów warunków atmosferycznych występujących w okresie poprzedzającym czas pobierania próbek. Konieczne jest zatem monitorowanie stanu skażenia mikrobiologicznego tych obiektów w różnych warunkach wilgotności i temperatury. Słowa kluczowe: biodeterioracja, korozja mikrobiologiczna, obiekty muzealne, dziedzictwo kulturowe Microbial contamination of selected objects in the Auschwitz-Birkenau State Museum in Oświęcim Abstract The aim of this study was to assess the microbial contamination of some buildings in the Auschwitz-Birkenau State Museum based on the samples collected from objects located in the BIb section area in the former camp KL Auschwitz II- Birkenau. The microbial contamination found on the tested wooden and brick surfaces did not exceed 103 cfu/100 cm2, and as for the collected dry samples it was contained within the range 103 - 104 cfu/g. The predominant mold microflora was composed of the species belonging to the genera Acremonium, Cladosporium, Penicillium and Aspergillus, and the dominant bacteria were Bacillus sp. and Streptomyces sp. The level of microbial contamination of the building surfaces and material samples was not high, which may be due to specific weather conditions un[...]

 Strona 1