Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Justyna MARTYNIUK-PĘCZEK"

Selected issues on the role of electric lighting in the regeneration programs of urban spaces in Poland DOI:10.15199/48.2016.09.49

Czytaj za darmo! »

This paper reflects on the basic research done in the area of outdoor public lighting in regard to regeneration processes. The general purpose of this scientific paper is to investigate the role that lighting design plays within regeneration frameworks. Referring to a wide spectrum of academic publications, the paper provides an overview of regeneration and outdoor public lighting objectives. Emphasize is put on the obstacles for lighting design implementations in the regeneration processes in Poland. Streszczenie. Referat obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące projektowania zewnętrznego oświetlania elektrycznego w procesach rewitalizacji terenów miejskich. Celem tego opracowania jest zbadanie roli projektu oświetleniowego w programach i procesach rewitalizacyjnych. W referacie zestawione są zadania rewitalizacji z zadaniami projektów oświetlania miejskiego. Przedstawione są też powody, dla których problematyka projektowania zewnętrznego oświetlania eklektycznego w tkance miejskiej nie jest szeroko popularyzowana w kontekście procesów rewitalizacji. (Wybrane zagadnienia dotyczące roli zewnętrznego oświetlenia elektrycznego w programach rewitalizacyjnych przestrzeni miejskich w Polsce. Keywords: architectural lighting, regeneration frameworks, lighting design Słowa kluczowe: oświetlenie miejskie, rewitalizacja, projektowanie oświetlenia Introduction The purpose of this paper is to reflect on the role of outdoor electric lighting design for public spaces in urban regeneration (1). There seems to be a widespread absence of public lighting within urban regeneration considerations and studies in Poland. The role of electric lighting design in revealing a night image of the city [1,2], creating safety [3,4,2,5], stimulating human circadian system [6], and creating social experiences for its users [7,8], are widely discussed, as well as energy saving potentials in public lighting [9]. The extensive usage of light and light pollution issues [...]

 Strona 1