Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof SKARŻYŃSKI"

Possible ways of floodlighting the baroque-style Zamoyski Palace in Kozlowka DOI:10.15199/48.2015.08.38

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia możliwości kształtowania nocnego wizerunku Pałacu Zamoyskich w Kozłówce za pomocą różnych sposobów jego oświetlenia. Praca zawiera krótki opis historyczny i architektoniczny obiektu, a także cztery koncepcje jego iluminacji, przedstawione w postaci wizualizacji komputerowych. Ta najbardziej odpowiednia została przez autora scharakteryzowana przez podanie danych projektowych w postaci charakterystyki sprzętu oświetleniowego, jego rozmieszczenia i uzyskanego rozkładu luminancji. Abstract. This article is about the possible ways of creating a night view of Zamoyski Palace by the use of different floodlighting concepts. The article contains a short historical and architectural specification of this object and four visualizations of the four concepts of floodlighting. For the most appropriate concept, the technical parameters of the project have been shown, such as luminance distribution on the front elevation, and the location and specification of luminaries. (Możliwości iluminacji barokowego Pałacu Zamoyskich w Kozlówce). Słowa kluczowe: technika świetlna, projektowanie oświetlenia, iluminacja obiektów, wizualizacja komputerowa oświetlenia Keywords: lighting technology, lighting design, floodlighting, computer visualization of lighting Introduction The illumination of objects is a relatively recent field of Lighting Technology. This term can be defined as “the effect of operations, which, by means of artificial lighting and other activities, expose an object at night time, especially visually" [1]. As the practice of lighting design shows, floodlighting is, in most cases, designed for those objects and buildings which are of historical significance and/or those which are distinguished from their surroundings by their sophisticated architectural structure. Zamoyski Palace in Kozlowka is definitely one of the latter objects. The aim of this article is to present the architectural and historical specifications of t[...]

An attempt at controlling the utilisation factor and light pollution within the context of floodlighting DOI:10.15199/48.2016.09.45

Czytaj za darmo! »

An observer of a floodlit object is able to reflect, contemplate upon and observe the beauty of their environment. However, one has to remember that floodlighting is also associated with some threats to the environment. Firstly, with regard to the low energy efficiency of floodlighting, and secondly with regard to the phenomenon of light pollution. This work is concerned with a preliminary consideration of the assessment of these two threats at a design level. Some new and useful parameters are also discussed and calculated. Streszczenie. Nocne oświetlenie obiektów architektonicznych skłania odbiorcę do refleksji, przeżywania i dostrzegania piękna swojego otoczenia. Należy jednak pamiętać, że luminacja obiektów jest również związana z pewnymi zagrożeniami. Po pierwsze kwestią niskiej efektywności energetycznej oświetlenia, po drugie zjawiskiem zanieczyszczenia światłem środowiska. Referat przedstawia wstępne rozważania na temat sposobu oceny tych dwóch zagrożeń, na poziomie projektowym, odbywającej się za pomocą nowych parametrów. (Próba kontroli efektywności energetycznej i zanieczyszczenia światłem w iluminacji obiektów). Słowa kluczowe: technika świetlna, iluminacja obiektów, efektywność energetyczna oświetlenia, zanieczyszczenie światłem Keywords: lighting technology, floodlighting, energy efficiency, light pollution Introduction Nowadays, the floodlighting of objects has become widespread all over the world [1]. This has mainly been caused by the rapid development of new light sources, and the fact that light emitting diodes (LED’s) have become increasingly popular in recent years. Monuments, modern buildings, temples, bridges and shopping malls are all now being illuminated more and more frequently. Additionally, the issue of the energy efficiency of lighting [2] and the phenomenon of light pollution needs to be considered; the latter is a new, photobiological threat and an intriguing topic in contemporary lighting technol[...]

 Strona 1