Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Lis-Krzyścin"

Use of a two-component, mineral-bacterial biofertilizer in cultivation of ornamental plants Zastosowanie dwuskładnikowego bionawozu bakteryjno-mineralnego w uprawie roślin ozdobnych DOI:


  Peat substrate was doped with modified SiO2 (up to 25% by vol.) and Rhizobium sp. soil bacteria (up to 1% by vol.) sep. or jointly and used for the cultivation of marigold and begonia. The nos. of bacteria in the soil and the plant height were detd. at weekly intervals. After 8 weeks, mass of plants, no. of flowers and the concs. of P, K, Fe and N in the substrates and in the leaves were detd. for each variant of cultivation. For 2-component fertilizer, any adverse effect of SiO2 on bacterial viability was not obsd. Two-component fertilizer showed a particularly positive influence on the no. of flowers of marigold and begonia plants. The joint action of the bacteria and 5% SiO2 on begonia culture resulted in increased concn. of sol. forms of P, K and Fe in the substrate. Opracowany na bazie modyfikowanej krzemionki i bakterii glebowych Rhizobium sp. bionawóz zastosowano jako środek wspomagający uprawę roślin ozdobnych: begonii stale kwitnącej (Begonia xsemperflorens) i aksamitki rozpierzchłej (Tagetes patula L.). Określano wpływ bionawozu na wzrost, rozwój i kwitnienie roślin, analizowano stężenie rozpuszczalnych form wybranych składników pokarmowych w podłożu, zawartość tych składników w liściach, badano również dynamikę populacji bakterii glebowych, w tym zaszczepionych drobnoustrojów rodzaju Rhizobium. Bionawóz i jego poszczególne składniki pozytywnie działały na wzrost i kondycję badanych roślin, a także polepszały warunki uprawowe zastosowanego podłoża torfowego. Obserwowano przypadki współdziałania zmodyfikowanej krzemionki oraz komponentu mikrobiologicznego, dającego skumulowany, korzystny efekt poprawiający wybrane parametry upraw. Zastosowany bionawóz wydaje się być dogodną alternatywą dla konwencjonalnych metod mineralnego nawożenia roślin. Żyzność gleb w warunkach intensywnej produkcji rolniczej prowadzonej bez właściwego zaopatrzenia w nawozy organiczne przy równocześnie zachodzących procesach wymycia, i[...]

 Strona 1