Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tatyana Galstyan"

Oxydation of 1-(4-nitrophenyl)-2-acetylaminoethanol with ozone in an organic solvent Utlenianie 1-(4-nitrofenylo)-2-acetyloaminoetanolu ozonem w rozpuszczalniku organicznym DOI:10.15199/62.2017.3.14


  1-(4-Nitrophenyl)-2-acetylaminoetanol (I) was oxidized to 4-nitro-α-acetylaminoacetophenone (II) with O3-air mixt. in AcOH/dichloroethane (1:1) in a reactor with a capacity of 10 t/yr at 283 K in presence of HCl (yield of II 92-95%). The substrate concn. was higher than 0.358 mol/L. The concn. of O3 in the gas phase did not affect the yield of ketone II. Przedstawiono wyniki badań procesu utleniania 1-(4-nitrofenylo)-2-acetyloaminoetanolu ozonem w rozpuszczalniku organicznym. Określono wpływ struktury substratu, różnych zanieczyszczeń i parametrów technologicznych procesu na szybkość, selektywność i wydajność produktów reakcji. Docelowy produkt 4-nitro-α-acetyloaminoacetofenon otrzymano z wydajnością 92-95% w temp. 283 K w obecności kwasu solnego i przy stężeniu substratu nie niższym niż 0,358 mol/L. Stężenie ozonu w fazie gazowej nie wpływało na wydajność ketonu. 1-(4-Nitrofenylo)-2-acetyloaminoetanol (I) jest produktem pośrednim w syntezie chloramfenikolu, antybiotyku stosowanego w leczeniu chorób zakaźnych1). W procesie syntezy alkohol I jest utleniany2) do 4-nitro-α-acetyloaminoacetofenonu (II) dichromianem potasu w kwasie siarkowym w temp. 283-287 K. Istotną wadą tego sposobu jest tworzenie się znacznych ilości kwaśnych ścieków chromianowych, których utylizacja jest dość skomplikowanym zadaniem. W celu wyeliminowania tego problemu prowadzono badania nad powrotem kwaśnych ścieków chromianowych do etapu utleniania po ich uprzednim ozonowaniu3). Jednak metoda ta nie znalazła zastosowania w przemyśle ze względu na małą wydajność produktu docelowego (76%). Zbadano wykorzystanie ozonu, dogodnego technologicznie bezbalastowego utleniacza4), w reakcji utleniania alkoholu I w rozpuszczalniku organicznym w temp. 283 K, do stworzenia niskotemperaturowej i małoodpadowej technologii otrzymywania ketonu II. Część doświadczalna Materiały Stosowano 1-(4-nitrofenylo)-2-acetyloaminoetanol (I) ch.cz. (jasnożółty prosze[...]

 Strona 1