Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Dominik Rzepka"

Niskomocowa metoda przetwarzania danych w paśmie podstawowym dla bezprzewodowych sieci sensorowych z wykorzystaniem układów FPGA

Czytaj za darmo! »

Jednym z najważniejszych parametrów bezprzewodowej sieci sensorowej [1] jest ilość energii, wymagana do jej funkcjonowania w założonym okresie czasu. Ograniczając pobór mocy, jaką potrzebuje pojedynczy węzeł takiej sieci do odbioru danych radiowych, można efektywnie zwiększyć jego czas pracy. Jest to szczególnie istotne w bezobsługowych sieciach sensorowych, posiadających zdolność samoorgran[...]

Cyfrowa platforma komunikacji radiowej dla inteligentnych systemów elektroenergetycznych

Czytaj za darmo! »

Nowoczesne aplikacje w energetyce coraz częściej wymagają rozbudowanych systemów pomiarowych. Poprzez wykorzystanie środków IT dąży się do obniżenia kosztów i zwiększenia efektywności oraz integracji rozproszonych źródeł energii. Ma to na celu stworzenie inteligentnych systemów dostawy energii, mogących sprostać podstawowemu wyzwaniu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. W artykule zaprezentowano opracowaną w Akademii Górniczo-Hutniczej cyfrową platformę radiokomunikacyjną, umożliwiającą budowę nowoczesnych systemów automatyki i diagnostyki oraz lepszą integrację z już istniejącymi układami. Platforma ta składa się z kompaktowych i ekonomicznych radiomodemów, mogących pracować w pasmach 433 i 869 MHz, przy prędkościach przesyłu danych od 9,6 do 64 kbit/s. Powstały one w ramach prac nad projektem rozwojowym NCBiR nr 12331 dotyczącym radiowego systemu łączności dla węglowego górnictwa podziemnego. Dyskutowana coraz częściej w energetyce idea tworzenia inteligentnych systemów dystrybucji energii (tzw. smart grid) [1-3, 5, 6] wymaga rozbudowy obecnie wykorzystywanej platformy technologicznej IT. Dotyczy to m.in. systemów monitorowania i automatyki, które są nieodzowną częścią nowoczesnych aplikacji w tym segmencie gospodarki. Wprowadzenie nowej jakości, polegającej na integracji rozproszonych źródeł energii, zwiększeniu efektywności produkcji, dystrybucji i wykorzystania energii elektrycznej oraz zapewnieniu dodatkowych usług napędza rozwój coraz bardziej wyrafinowanych systemów pomiarowych i wykonawczych. Od nowych rozwiązań oczekuje się wysokich walorów użytkowych, tj. odpowiedniej niezawodności, niskiego poboru mocy, autonomii działania, ergonomicznej i intuicyjnej obsługi, możliwości pracy on-line, reakcji na zdarzenia w czasie rzeczywistym itp. Na trasie przesyłu energii elektrycznej (od dostawcy po końcowe urządzania odbiorcze) istnieje wiele kluczowych urządzeń, od których zależy bezpieczeństwo dostaw en[...]

System tekstroniczny do pomiaru częstości oddechu DOI:10.15199/13.2017.10.2


  W sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, gdy ciągła, 24-godzinna opieka lekarska jest niemożliwa, niezbędny jest monitoring parametrów życiowych takich jak: puls, temperatura ciała, częstotliwość oddechu. Ze względu na dbałość o komfort osoby monitorowanej, pomiary parametrów życiowych muszą mieć charakter nieinwazyjny. Jest to możliwe do osiągnięcia przez zaimplementowanie czujników pomiarowych w strukturę elementów ubioru (np. elastycznej koszulki). Informacja z czujników, po wstępnym przetworzeniu przy pomocy miniaturowego układu elektronicznego, umieszczonego również na ubraniu, może być przesłana drogą radiową do centrum monitoringu. Koszulka taka wraz z czujnikami i układem elektronicznym oraz źródłem zasilania, stanowi typowy przykład systemu tekstronicznego. Tekstronika jest stosunkowo nową dziedziną wiedzy, opartą na bazie takich obszarów nauki jak: włókiennictwo, elektronika i informatyka. Przedmiotem badań tekstroniki są tzw. tekstylia inteligentne. Tekstylia takie powstają przez wprowadzanie do włókien tekstylnych, określonych materiałów aktywnych, powodujących nadanie im określonych właściwości elektrycznych, magnetycznych lub optycznych. Pod wpływem stymulacji zewnętrznej (zmiany naprężenia, temperatury, wilgotności, promieniowania widzialnego lub UV) tekstylia inteligentne odpowiadają na bodźce zmianą parametrów fizycznych np. rezystancji, czy też generacją sygnałów elektrycznych (efekt piezoelektryczny). W chwili obecnej integracja mikroelektronicznego sprzętu z tkaninami umożliwia produkcję tekstyliów i odzieży, które mogą znaleźć zastosowanie w różnych dziedzinach: medycynie, ratownictwie, rozrywce, itp. [1]. W systemach tekstronicznych najczęściej wykorzystywanym materiałem są włókna elektroprzewodzące. Włókna te służą do konstrukcji sensorów, wykonywania połączeń elektrycznych pomiędzy sensorami a układami elektronicznymi, budowy elementów grzejnych itp. Włókna przewodzące, z uwagi na rodzaj surowca u[...]

 Strona 1