Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marek Małecki"

Autoklawizowany beton komórkowy proekologiczny wyrób dla budownictwa


  Autoklawizowany beton komórkowy (ABK) należy do najbardziej popularnych materiałów ściennych używanych w Polsce, Europie i wielu krajach świata. Produkuje się konstrukcyjne niezbrojone i zbrojone elementy ścian, stropów i dachów budynków. ABK ma bardzo niski współczynnik przewodzenia ciepła zapewniający doskonałą izolacyjność termiczną budynków, dzięki czemu można efektywnie gospodarować energią zużywaną na ogrzewanie pomieszczeń i klimatyzację, a także zapewnia przyjazny dla ludzi mikroklimat w budynkach. Wymienione właściwości są wynikiem wykorzystania do produkcji ABK zasobów mineralnych, takich jak piasek, woda i wapienie. Dzięki komórkowej strukturze efektywność energetyczna ABK jest 10 razy wyższa niż betonu kruszywowego i 2 - 3 razy wyższa niż cegieł z gliny [1]. ABK składa się głównie z 1.1-nm tobermorytu Ca5 (Si6O18H2)·4H2O i kwarcu [4]. Ponadto autoklawizowany beton komórkowy jest bardzo lekki (gęstość 300 - 700 kg/m3), całkowicie odzyskiwalny jako surowiec wtórny, a jego produkcja wymaga niewielkiej ilości energii. Gotowe wyroby mają średnią wytrzymałość na ściskanie 2,5 - 7,5 MPa. Obecnie Polska jest największym producentem ABK w Europie (dostarcza jedną trzecią całkowitej produkcji). Właściwości surowców do produkcji ABK Autoklawizowany beton komórkowy produkuje się z cementu, wapna i gipsu jako spoiw [3], wypełniaczy w postacimateriałów krzemionkowych (piasek kwarcowy, popiół lotny) i niewielkich ilości proszku aluminiowego, który działa jako środek porotwórczy [5]. Wapno palone, czyli tlenek wapnia (CaO) otrzymuje się przez termiczny rozkład wapienia, który zawiera węglan wapnia (CaCO3, kalcyt). Wapno wykorzystywane jest jako podstawowe spoiwo do produkcji zapraw i tynków od 7000 r. p.n.e. Używali go Grecy i Rzymianie jako czystego spoiwa w celu uzyskania zaprawy wiążącej na powietrzu, albo mieszali je też z pucolaną (naturalną lub sztuczną) do produkcji zapraw hydraulicznych. Zaprawy[...]

 Strona 1