Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Sergiusz Piasecki"

Stabilizacja gruntu spoiwami hydraulicznymi

Czytaj za darmo! »

Nowoczesne budownictwo drogowe charakteryzuje się coraz krótszymi terminami realizacji robót, co pociąga za sobą konieczność prowadzenia prac w różnych warunkach atmosferycznych i pogodowych. Bardzo istotną rolę odgrywa również czynnik ekonomiczny, dlatego też inwestorzy i wykonawcy zmuszeni są do poszukiwania alternatywnych rozwiązań technologicznych o odpowiedniej jakości oraz zapewniających skrócenie czasu realizacji inwestycji. Często zdarza się, że trzeba poprawić właściwości geotechniczne gruntu stanowiącego podbudowę dróg. Cel stabilizacji Proces ulepszania polega na zmniejszeniu wskaźnika plastyczności czy doprowadzeniu wilgotności do poziomu minimalnego. Jedną z form ulepszania gruntu przewidzianych do budowy warstw konstrukcyjnych (górnych, dolnych oraz prz[...]

Zastosowanie spoiw Terramix do ulepszania i stabilizacji podłoża oraz warstw nasypu


  Obowiązujące w nowoczesnym budownictwie drogowym coraz krótsze terminy realizacji robót, zmuszające do działania w różnych warunkach atmosferycznych oraz trudności z pozyskaniem materiału na nasypy i trudne warunki gruntowo-wodne stawiają przed wykonawcami nowe wyzwania. Poszukują oni takich wyrobów budowlanych, które charakteryzują się nie tylko doskonałą jakością i trwałością, są ekonomiczne i ekologiczne, a technologie ich stosowania umożliwiają terminowe wywiązanie się z umów. Oczekiwania te spełniają spoiwa drogowe Terramix przeznaczone do poprawy parametrów geotechnicznych i stabilizacji gruntu.Terramix F22.5 to mineralne spoiwo drogowe, przeznaczone do stabilizacji i poprawy nośności gruntów (fotografia), głównie piasków, pyłów piaszczystych z przewarstwieniami gliny i glin. Dzięki stosunkowo wysokiej "wodożądności" i umiarkowanym właściwościom hydraulicznym umożliwia szybką poprawę parametrów geotechnicznych gruntu. Stosowanie tego spoiwa daje dobre rezultaty osuszania gruntu w p[...]

 Strona 1