Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Halyna Marshaloka"

Optimization of the production of methyl 1,3,4-trimethylcyclohex-3-ene-1-carboxylate Optymalizacja procesu otrzymywania 1,3,4-trimetylocykloheks-3-eno-1-karboksylanu metylu DOI:10.15199/62.2016.4.6


  2,3-Dimethylbuta-1,3-diene was cyclized with Me metacrylate (mole ratio 1:1 to 1.5:1) to the title ester at 403-433 K for 3.5 to 6.5 h. The optimum conditions of the reaction were detd. (yield 73% by mass). Doświadczalnie i za pomocą metody modelowania matematycznego ustalono optymalne warunki oraz wydajność technologicznego procesu otrzymywania 1,3,4-trimetylocykloheks- -3-eno-1-karboksylanu metylu. Doskonalenie technologicznych procesów syntezy organicznej jest obecnie jednym z ważniejszych i perspektywicznych kierunków rozwoju przemysłu chemicznego. Pomimo powszechnego stosowania już istniejących organicznych związków syntetycznych poszukiwanie nowych substancji ciągle trwa, ponieważ rosnące potrzeby odbiorców wymagają dostępności nowych materiałów o różnych właściwościach. Estry kwasów alkilocykloheksenokarboksylowych ze względu na swoje właściwości są cenną bazą surowcową dla przemysłu wyrobów perfumeryjnych i kosmetycznych. Ponadto znajdują one szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym jako środki aromatyzujące i wzmacniające smak, a w przemyśle chemicznym jako surowce do syntezy drugorzędowych i trzeciorzędowych alkoholi hydroksyaromatycznych oraz wielofunkcyjnych monomerów. Estry kwasów alkilocykloheksenokarboksylowych mogą być stosowane jako modyfikatory i plastyfikatory żywic epoksydowych. Używane są jako komonomery oraz składniki kompozycji ciekłokrystalicznych. Ponadto wchodzą one w skład wielu preparatów i środków farmaceutycznych1-10). Ester metylowy kwasu 1,3,4-trimetylocykloheks-3-eno-1-karboksylowego ze względu na właściwości optyczne stosowany jest w systemach elektrooptycznych, a także do syntezy trzeciorzędowych alkoholi oraz węglowodorów hydroksyaromatycznych2). Zarówno w skali laboratoryjnej, jak i przemysłowej możliwa jest synteza estrów kwasów cykloheksenokarboksylowych poprzez [4+2]-cykloaddycję 2,3-dimetylobutano-1,3-dienu i estrów kwasu akrylowego w reakcji Dielsa i Aldera. Metoda ta umożliwia [...]

 Strona 1