Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Lesław Brunarski"

Diagnostyka obiektów budowlanych


  Cele diagnostyki w kolejnych fazach cyklu życia obiektu budowlanego, to: ● zapewnienie jakości w procesach realizacji i odbioru; ● kontrola spełniania wymagań podstawowych przez obiekt w trakcie jego normalnej eksploatacji, w tym ocena symptomów zużywania się, detekcji uszkodzeń fragmentów lub całego obiektu, przede wszystkim z wykorzystaniem monitoringu; ● inwentaryzacja i ocena techniczna obiektu przed jego remontem, modernizacją lub zmianą użytkowania albo przed planowaną rozbiórką; ● ocena stanu technicznego obiektu, w szczególności bezpieczeństwa jego konstrukcji, w przypadku zagrożenia awarią, w tym ocena na modelach wirtualnych oraz ocena po awarii lub katastrofie. Przykładowe obiekty budowlane znajdujące się w wymienionych fazach ich życia pokazano na fotografii 1. Podstawowe działania diagnostyczne zostaną omówione w kolejności wymienionych w art. 5 ustawy Prawo budowlane wymagań podstawowych, które musi spełniać obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi. Dotyczą one: a) bezpieczeństwa konstrukcji; b) bezpieczeństwa pożarowego; c) bezpieczeństwa użytkowania; d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska; e) ochrony przed hałasemi drganiami; f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. Diagnostyka dotycząca bezpieczeństwa konstrukcji W celu zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych trzeba wykonać wiele działań diagnostycznych niemal we wszystkich fazach cyklu życia obiektu budowlanego. Diagnostyka geotechniczna warunkuje uzyskanie podstawowych danych o warunkach posadowienia, niezbędnych zarówno do projektowania i wykonawstwa konstrukcji budynków i budowli inżynierskich, jak również w przypadku tzw. budownictwa plombowego lub zaistnienia awarii eksploatowanego obiektu. Przykładowe zestawienie metod diagnostycznych oznaczania in situ najistotniejszych dla projektanta parametrów [...]

 Strona 1