Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Kliś "

Porównanie klas konstrukcji spawanych i uprawnień firm budownictwa z odpowiadającymi im systemami zarządzania w zachodniej Europie i przemysłu maszynowego we wschodniej Europie i USA


  W artykule porównano tabelarycznie 12 norm i przeprowadzono analizę konsekwencji poszczególnych rozwiązań, w tym również wpływ wdrożenia rozwiązań Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa na upadłość polskich stoczni. Zwrócono uwagę, że norma EN 1090 i forowanie ograniczających się do mechaników, pracowników budowlanych i materiałowców 4 segmentowych szkoleń IIW nie sprawdzają się w przemyśle maszynowym i lotniczym, budownictwie przemysłowym (rafinerie i elektrownie), przemyśle stoczniowym, budownictwie mostów i wysokościowców odpornych na trzęsienia ziemi. Wynika to z tego, że system ten usuwa z branży fizyków, elektroników i informatyków, którzy są głównym źródłem innowacji w spawalnictwie. Dla przemysłu maszynowego rozsądne byłoby rozwiązanie japońskie dokładające po jednym segmencie dla konstrukcji ramowych (statki, mosty i wysokościowce) i urządzeń ciśnieniowych oraz zastąpienie odpowiedzialności osób fizycznych działami realizującymi funkcję kontroli jakości w spawalnictwie poprzez specjalistów różnych dziedzin w tym fizyków, elektroników i informatyków. Wprowadzenie Od dawna starano się powiązać wymagania projektowe (klasy konstrukcji spawanych) z wymaganiami produkcyjnymi, w zakresie kontroli i badań oraz wymagań dotyczących organizacji wytwarzania i kontroli. We wschodniej Europie dotyczyło to przemysłu maszynowego i budownictwa przemysłowego a w Niemczech i w zachodniej Europie budownictwa komunalnego. Różnice w podejściu wynikały nie tylko z gałęzi gospodarki, ale z wielkości firmy. Przed wejściem do Unii Europejskiej polska firma budowlana zatrudniała tyle osób, co niemiecki koncern, czyli 3000 pracowników, a zjednoczenie Budostal (koncern państwowy) 40 000osób. W małych firmach spawalnictwem zajmowali się głównie inżynierowie mechanicy a w dużych całe zespoły ludzi różnych zawodów. Takie różnice w wielkości serii i możliwości ekonomicznych firm prowadzą do tego, że w Rosji są państwowe normy i uprawnienia budowl[...]

 Strona 1