Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Bartosz DOMIONIKOWSKI"

Metoda wyznaczania częstotliwości granicznej pasma pracy przekładników prądowych wspomaganych elektronicznie

Czytaj za darmo! »

Przekładniki elektroniczne z zamkniętą pętlą sprzężenia zwrotnego i czujnikiem halla są charakteryzowane przez szerokość pasma przetwarzania sygnałów sinusoidalnych. Brak jest jednak metody wyznaczania użytecznego pasma przetwarzania dla sygnałów odkształconych. Referat opisuje sposób analitycznego wyznaczania częstotliwościowego pasma pracy przekładnika elektronicznego oraz metodę identyfikacji niezbędnych do tego parametrów obwodu wtórnego przekładnika. Abstract. Current transducers produced with closed loop of negative feedback and Hall sensor, are characterized by the wide bandwidth of the sinusoidal signal processing. However, the causes of the bandwidth limitation in the processing of the deformed signals are not explained. The explanation of this phenomena is the first of problem of the paper. The author presents also the analysis-method of calculating the frequency band of work of electronic transducer and method of identifications necessary parameters the secondary circuit of transducers. (Method of calculating the border frequency of bandwidth the electronic current transducers). Słowa kluczowe: przekładnik elektroniczny, obwód kompensacyjny, sygnał testowy Keywords: electronic transducer, compensating circuit, testing signal Wprowadzenie Prezentowany w opracowaniach literaturowych [1] sposób charakteryzowania właściwości dynamicznych sugeruje, że przekładniki elektroniczne z kompensacją strumienia w rdzeniu rys.1, mogą przetwarzać szybkozmienne odkształcone sygnały prądowe. W rzeczywistości częstotliwościowe pasmo pracy przekładników elektronicznych przetwarzających prądy przemienne ogranicza się do częstotliwości kilku kiloherców. Rys. 1. Przekładnik z zamkniętą pętlą sprzężenia (C/L) - zasada działania Wyniki analizy zasady działania wykazały, że przekładniki wspomagane elektronicznie mogą być stosowane do przetwarzania z określoną dokładnością szybkozmiennych prądowych sygnałów odkształconych, których maksymalna czę[...]

 Strona 1