Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof ZAWIRSKI"

Position and speed estimation of SRM

Czytaj za darmo! »

Abstract. The paper deals with the problem of speed and position estimation in SRM drive equipped with hysteresis band current controller. Instead of measured current the observer utilize reference current. The voltage is calculated from transistor switching on-time. A speed observer structure which uses estimated back EMF and current of each phase is presented. The shaft position is integrated from estimated speed signal. Streszczenie. W pracy przedstawiono metody odtwarzania położenia i prędkości SRM. Prezentowany obserwator pracuje w napędzie wyposażonym w histerezowy regulator prądu. Do odtwarzania prędkości obserwator wykorzystuje sygnały zadanego prądu zamiast mierzonego oraz napięcia wyliczanego na podstawie czasów załączeń tranzystorów przekształtnika. Położenie wyliczane jest[...]

Robust Speed Controller of PMSM based on Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System

Czytaj za darmo! »

Abstract. The paper deals with the problem of robust speed control of electrical servodrives. A robust control is developed using a nonlinear IP controller. The controller nonlinear characteristic is obtained due to adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) technique application. An original method of controller synthesis is presented. Due to the controller synthesis robust speed control against the variations of the moment of inertia is obtained. Simulations tests and laboratory investigations validate the gained robustness of the servodrive with Permanent Magnet Synchronous Motor Streszczenie. W artykule przedstawiono problem odpornej regulacji prędkości obrotowej dla serwonapędu z silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych. Zastosowano nieliniowy regulator prędkości typu IP[...]

Napęd elektryczny i sterowanie trójkołowego roweru bez przekładni mechanicznej DOI:10.12915/pe.2014.06.04

Czytaj za darmo! »

W referacie omówiono koncepcję pojazdu napędzanego pedałami (roweru) ze wspomaganiem elektrycznym. Każde z trzech kół pojazdu napędzane jest silnikiem elektrycznym (BLDC) sterowanym przez centralny układ rozdziału mocy. Prędkość ruchu pojazdu oraz moc podawana na silniki są proporcjonalne (z nastawianym przełożeniem) odpowiednio do prędkości i mocy pedałowania. Bateria akumulatorów ładowana jest poprzez napędzaną pedałami prądnicę. Opis i analiza wybranych układów pojazdu udokumentowane są wynikami badań prototypu. Abstract. In this paper the idea of an electrically aided pedal-driven vehicle (bicycle) is described. Each of three wheels of the vehicle is driven by electric motor (BLDC) controlled by the central system of power distribution. Velocity of the vehicle and motors power are proportional (with adjustable ratio) to pedaling speed and power respectively. The battery pack is charged by the pedal-driven generator. Description and analysis of the vehicle subsystems are documented with the prototype research results. (Electric drive and control of three-wheel bicycle without mechanical gear). Słowa kluczowe: rower elektryczny, silnik BLDC, pojazd elektryczny, wspomaganie elektryczne Keywords: electric bicycle, BLDC motor, electric vehicle, electric aid doi:10.12915/pe.2014.06.04 Wstęp Napęd elektryczny pojazdów różnego przeznaczenia staje się alternatywą dla napędu z silnikami spalinowymi. Wynika to z wielu szeroko znanych jego zalet, z których warto przypomnieć: mniej szkodliwe oddziaływanie na środowisko, oszczędność energii dzięki możliwości hamowania odzyskowego czy łatwość sterowania. Wśród wielu rozwijanych koncepcji pojazdów z napędem elektrycznym znajduje się rower ze wspomaganiem elektrycznym. Przepisy różnych krajów definiują jaki pojazd może być uważany za rower ze wspomaganiem elektrycznym. Istotną cechą takiego pojazdu jest konieczność wprawiania w ruch za pomocą pedałów, dla których napęd elektryczny o mocy nie pr[...]

 Strona 1