Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Kasprzak"

O pewnych aspektach EMC dotyczących powszechnego wprowadzenia świetlówek energooszczędnych

Czytaj za darmo! »

W artykule porównano wymagania norm dotyczących odbiorników o identycznej mocy i konstrukcji - tzn. grupy świetlówek i komputera. Wskazano niekonsekwentne podejście wynikające z normy PN-EN 61000-3-2. Abstract. In the paper, the requirements of EMC standards for equipment of the same physical nature and power - the group of compact fluorescent lamp (CFL) and PC computer have been compared. Non [...]

Ograniczenie harmonicznych prądu świetlówki kompaktowej za pomocą układu Valley-fill

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono obwód Valley-fill, który jest prostym, tanim i o małych gabarytach pasywnym układem PFC efektywnie ograniczającym harmoniczne prądu zasilania fluorescencyjnych świetlówek kompaktowych małej mocy. Opracowano autorski model świetlówki w aplikacji PSPICE i porównano wyniki badań symulacyjnych z wynikami pomiarów świetlówki. Abstract. In the paper, the Valley-fill circuit that may be used as a simple, cheap and of small dimensions passive PFC circuit for effective limiting input current harmonics of small power compact fluorescent lamps (CFL) has been presented. The author’s CFL PSPICE model has been developed and the results of simulation have been compared to results of measurements. (Limitation of compact fluorescent lamp input current harmonics with Val[...]

Grzejnik PTC jako źródło emisji zaburzeń radioelektrycznych

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano badania EMC grzejnika PTC z wentylatorem. Na podstawie pomiarów i analizy urządzenia wykazano, że źródłem zaburzeń radioelektrycznych o wartościach przekraczających poziomy dopuszczalne jest wentylator napędzany bezszczotkowym silnikiem DC (BLDC). Na urządzenia te producenci wystawiają Deklarację Zgodności UE powołując się na zgodność z Dyrektywą EMC. Abstract. In the paper, the EMC testing of PTC heater with fan has been described. It has been demonstrated, on the basis of measurements and analysis, that the fan which is driven by brushless DC motor (BLDC) is the source of RF disturbances of levels exceeding the limits. However, some manufacturers demonstrate compliance of such equipment with EMC Directive and draw up the EU Declaration of Conformity. (About Heater Emitting RF Disturbances). Słowa kluczowe: grzejnik PTC, wentylator, bezszczotkowy silnik DC z wejściem AC, zaburzenia radioelektryczne. Keywords: PTC heater, fan, AC input DC brushless motor (BLDC), EMI interferences. Wstęp W artykule przedstawiono wyniki badań EMC urządzenia elektrycznego o nazwie grzejnik PTC, które zgłosił do naszego laboratorium importer. Powszechnie wiadomo jest, że grzejniki elektryczne stanowią dla sieci zasilania obciążenie rezystancyjne i jako takie należy traktować je, jako obciążenie "pasywne EMC", [...]

Badania harmonicznych prądu zasilania źródeł światła LED dostępnych na rynku DOI:10.12915/pe.2014.07.040

Czytaj za darmo! »

In the paper, the results of harmonic current emission measurements of chosen LED lighting products, commonly available in the polish market in the year 2013, with reference to requirements of PN-EN 61000-3-2 have been presented. (Harmonic Current Emission Measurements of LED Lighting Products Available in the Market). Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów harmonicznych prądu zasilania wybranych źródeł światła LED, dostępnych powszechnie na polskim rynku w 2013 roku, w odniesieniu do wymagań normy PN-EN 61000-3-2. Keywords: EMC testing, LED lighting, harmonics. Słowa kluczowe: badania EMC, oświetlenie LED, harmoniczne. doi:10.12915/pe.2014.07.40 Wprowadzenie Wprowadzenie Rozporządzenia Komisji Europejskiej w 2009 roku spowodowało powszechne stosowanie energooszczędnych źródeł światła. W początkowym okresie stosowano głównie świetlówki kompaktowe, a w stosunkowo krótkim czasie pojawiły się na rynku źródła światła LED. Obydwa typy źródeł światła zasilane są z sieci poprzez elektroniczne przetwornice AC/DC. Takie układy zasilające źródeł światła stanowią dla sieci obciążenie nieliniowe. Z reguły[...]

About Advantages of EMC Development Testing on Example of Function Generator

Czytaj za darmo! »

In the paper, the solution of EMC problem concerning excessive levels of conductive and radiated emissions in the construction of function generator has been presented. The EMC troubleshooting that has been described illustrates advantages of pre-compliance diagnostic testing to modify device construction at early stages of development. Streszczenie. W artykule przedstawiono rozwiązanie problemu EMC dotyczącego nadmiernych poziomów emisji przewodzonych i emisji promieniowanych w konstrukcji generatora funkcyjnego. Opisane zagadnienie obrazuje zalety stosowania badań diagnostycznych typu "precompliance" do modyfikacji urządzenia we wczesnych fazach rozwoju konstrukcji (O zaletach badań konstruktorskich EMC na przykładzie generatora funkcyjnego). Keywords: EMC diagnostic testing, EMC development testing, function generator. Słowa kluczowe: badania diagnostyczne EMC, badania konstruktorskie EMC, generator funkcyjny. Introduction Practically, all everyday usage electrical and electronic equipment produce unintentional (it means unexpectedly) electromagnetic disturbances of RF energy. Such disturbances can transfer in conducted way (e.g. through mains) or in radiated way (through air) and can cause interferences to other electrical devices of insufficient level of immunity [1]. Control of electromagnetic compatibility (EMC), what means control of emission level and immunity level is an increasing necessity. In order to limit emissions and improve immunity of products engineers shou[...]

Przebudowa mostu gen. Grota-Roweckiego w Warszawie DOI:10.15199/33.2015.07.20


  Przebudowa mostu gen. Stefana Grota- -Roweckiego w Warszawie jest największą w Polsce i jedną z największych w Europie tego typu inwestycji. Polega na wzmocnieniu konstrukcji za pomocą sprężenia zewnętrznego oraz na odcięciu istniejących wsporników i dospawaniu nowych, wydłużonych, opartych na zewnętrznym skratowaniu. Konstrukcja mostu przed przebudową Most gen.Grota-Roweckiego zostałwybudowanywlatach 1977 - 1981wg projektu Witolda Witkowskiego. Łączy warszawskie dzielnice lewobrzeżne: Żoliborz i Bielany z prawobrzeżnymi: Pragą-Północ, Białołęką i Targówkiem. Jest również fragmentemdrogi krajowej nr 8, przeznaczonej do ruchu tranzytowego przez stolicę. Most składa się z dwóch niezależnych stalowych, spawanych ustrojów nośnych, opartych na żelbetowych podporach posadowionych pośrednio na palach, poza filaremnr 6 (podpora nurtowa) opartym na kesonie. Pale podpór pośrednich zostały zwieńczone płytą fundamentową wspólną dla rozdzielonych korpusówfilarów(fotografia 1). Przyczółki są masywnymi konstrukcjami żelbetowymi, które oprócz zasadniczej funkcji podpory skrajnej umożliwiają obsługę oraz wymianęmagistral ciepłowniczych iwodociągowych przebiegających przez most. Ruch na przyczółkach odbywa się po górnej płycie o długości ponad 30 m.segmencie. Przebudowa mostu gen. Grota-Roweckiego w Warszawie dr inż. Andrzej Kasprzak1)*) mgr inż. Marcin Gałecki2) dr inż. Andrzej Berger3) mgr inż. Adam Nadolny1) DOI: 10.15199/33.2015.07.20 Fot. 1.Widokkonstrukcjiprzedprzebudową Rys. 1. Przekrój poprzeczny mostu przed przebudową (nitka północna) Rys. 2. Przekrój poprzeczny mostu po przebudowie (nitka północna) Fot. 2. Sprężenie dolnewprzęśle nurtowym 1) Mosty Gdańsk Sp. z o.o. 2) B4 Sp. z o.o. 3) B7 Sp. z o.o. *) Autor do korespondencji: e-mail: andrzej.kasprzak@mostygdansk.pl Studium przypadku 75 Budownictwo infrastrukturalne - TEMAT WYDANIA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 7 [...]

 Strona 1