Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Szotkowski"

Specjalizowane systemy cyfrowe realizowane w technice programowalnej DOI:10.15199/59.2015.2-3.6


  Technologiczny postęp w dziedzinie wytwarzania programowalnych struktur FPGA (Field Programmable Gate Arrays), jaki się dokonał w ostatniej dekadzie XXI wieku, otworzył nowe możliwości przed projektantami systemów cyfrowych. Struktury FPGA można opisać jako macierz programowalnych komórek logicznych połączonych siecią programowalnych połączeń. Każda komórka może realizować prostą funkcję logiczną (ograniczonej liczby zmiennych), która jest definiowana przez użytkownika przy wykorzystaniu narzędzia CAD (Computer Aided Design). Typowy układ programowalny składa się z ogromnej liczby takich komórek (od 64 do ponad 1 000 000), które można użyć do sformowania złożonego systemu cyfrowego. Możliwość "manipulowania" logiką systemu cyfrowego na poziomie bramek oznacza, że projektant może skonstruować specjalizowany procesor, który efektywnie realizuje zadany algorytm. Układy FPGA - podobnie jak specjalizowane układy scalone ASIC (Application Specific Integrated Circuit) - mają możliwość realizacji funkcji zadanych przez projektanta. Jednocześnie dzięki nim udaje się uniknąć ogromnych kosztów realizacji projektu i niemożności wprowadzania zmian po etapie wytworzenia układu scalonego - co jest główną wadą techniki ASIC. Dodatkowo struktury programowalne zapewniają elastyczność procesu projektowego i łatwość dopasowania do wymagań realizowanego zadania przy optymalnym wykorzystaniu zasobów, powierzchni obwodu drukowanego PCB (Printed Circuit Board), jak również optymalizacji poboru mocy. Dzisiejsze układy FPGA zapewniają realizację całych systemów mikroprocesorowych w pojedynczym układzie scalonym SoPC (System on Programmable Chip), a nawet sieci systemów NoC (Network on a Chip), które są w stanie pokryć niezwykle szeroki zakres zastosowań. Układy z rodziny Stratix 10 firmy Altera czy z rodziny Virtex UltraScale firmy Xilinx (jedne wykonane w technologii 14 nm, drugie w technologii 16 nm) są doskonałym przykładem współczesnych układów [...]

 Strona 1