Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Adam Danch"

Deklaracja środowiskowa III typu dla systemu ociepleń ATLAS ETICS


  Jednym z bardzo ważnych wyzwań zrównoważonego rozwoju jest innowacyjne podejście do wyrobów budowlanych i sposobu myślenia o nich, uwzględniające jednocześnie trzy aspekty - ekonomiczny, środowiskowy i społeczny. Przejrzystość w odniesieniu do tych kwestii staje się kluczowymelementemrelacji producent-konsument oraz decyzji inwestycyjnych i biznesowych. Firma Atlas, lider na polskim rynku chemii budowlanej, od lat wprowadza w tym zakresie nowe standardy.Wdrożyła i ma certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania składający się z trzech podsystemów: zarządzania jakością (ISO 9001), zarządzania środowiskowego (ISO 14001) oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BS OHSAS 18001).W2013 r. po raz pierwszy został opublikowany Raport odpowiedzialności społecznej Atlas - raport roczny 2012 [1], będący jednocześnie raportem otwarcia, który podsumował bieżącą działalność spółki oraz nakreślił kierunki dalszych innowacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności. Przygotowano go zgodnie z wymaganiami międzynarodowego standardu raportowania pozafinansowego Global Reporting Initiative (wersja 3.1) oraz zweryfikowano przez niezależnych audytorów, uzyskując poziom B+. Kolejnymetapemjest kontynuowanie działańmających na celu zmniejszenie oddziaływania na środowisko zarówno stosowanych technologii, jak i produkowanych wyrobów chemii budowlanej.Atlas, jako jeden z pierwszych polskich producentów chemii budowlanej, przeprowadził dla wybranej grupy produktów analizę oddziaływań środowiskowych i upublicznił jej wyniki w postaci deklaracji środowiskowych III typu (EPD - Environmental Product Declaration [2]). Opracowanie deklaracji III typu możliwe jest na podstawie oceny cyklu życia wyrobu (LCA- Life Cycle Assessment). Metodyka przeprowadzenia takiej oceny została opisana w PN-EN 15804 [3], PN-EN ISO 14025 [4] i PN-EN ISO 14040 [5]. LCA służy do badania aspektów środowiskowych i potencjalnych wpływów na środowisko w cał[...]

 Strona 1