Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Bratkowski"

List otwarty do Członków Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych DOI:

Czytaj za darmo! »

Uchwałą XVII Walnego Zjazdu Delegatów nadana została mi godność Członka Honorowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB), lecz dotychczas nie miałem możliwości i okazji, by móc publicznie i głośno podziękować za ten zaszczyt. Czynię to więc tu i teraz. Dziękuję, bardzo szczerze dziękuję, i tym bardziej, że moje dotychczasowe uczestnictwo w stowarzyszeniach naukowo-technicznych związane było raczej nie z SITPMB, ale głównie z Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB), w którym przecież kiedyś byłem sekretarzem generalnym i wiceprzewodniczącym (1984 - 1990). Wyróżnienie osoby w moim wieku (80++) związane było oczywiście z czasem przeszłym. Prawdopodobnie z korzystnie nawet i obecnie ocenianą moją działalnością,[...]

 Strona 1