Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Mroczek"

Fotobeton jako sposób urozmaicenia formy architektonicznej budowli DOI:10.15199/33.2014.12.09


  Technologia fotobetonu jest jedną z najnowszych metod kształtowania powierzchni betonu architektonicznego. Polega na przeniesieniu fotografii lub grafiki na powierzchnię betonową bez konieczności powierzchniowego nanoszenia farb lub innychmateriałów barwiących. Przez odpowiednie formowanie powierzchni betonowej i wykorzystanie gry światłocienia otrzymuje się naturalną iluminację dającą wrażenie obrazu w czarno-białych kolorach. Po raz pierwszy technologię fotobetonu zastosowano w 1986 r., przy budowie miejskiej biblioteki w Lons-Les-Saunier we Francji, umieszczając na prefabrykowanych płytach elewacyjnych ozdobne grafikiwykonane przez firmęPieri.Kolejna realizacja, w tym samym regionie, to Centrum Natury i Dzikich Zwierząt. Rysunki lokalnej zwierzyny p[...]

 Strona 1