Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Michał Zorzycki"

Główne problemy projektowania i wykonywania ścian szczelinowych w centrach miast na przykładzie Trasy W-Z w Łodzi DOI:10.15199/33.2017.02.02


  Wcentrum Łodzi zaprojektowano i zmodernizowano jednopoziomową, bardzo intensywnie obciążoną ruchemulicę, tworząc nowoczesny dwupoziomowy układ drogowy.Wpoziomie terenu pozostawiono jedynie ruch tramwajowy oraz lokalny, a poniżej niego przewidziano ruch tranzytowy samochodów i autobusów. W ramach budowy nowego układu komunikacyjnego, który objął odcinek długości ponad 1 km, zaprojektowano konstrukcje oporowe długości ok. 3 km, dwa wiadukty, tunel drogowy długości 250 m i cztery estakady tramwajowe o konstrukcji wspornikowej. W centralnej części odcinka dwupoziomowego umieszczono na stropie tunelu secesyjną wiatę przystanku tramwajowego o wymiarach w planie 99×32 m i wysokości 12,8 m (fotografia 1).Wczasie realizacji utrzymywano przejezdność głównej ulicy, aby ograniczyć do minimum utrudnienia w komunikacji.na- 1) PolitechnikaWarszawska,Wydział Inżynierii Lądowej 2) Soletanche Polska Sp. z o.o. *) Adres do korespondencji: urszula.tomczak@soletanche.pl DOI: 10.15199/33.2017.02.02 Główne problemy projektowania i wykonywania [...]

 Strona 1