Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ŁUKASZ WASILEWSKI"

Charakterystyka kompozytów SiO2 z elastomerem przeznaczonych do pracy pod obciążeniem ściskającym

Czytaj za darmo! »

Materiały kompozytowe są wynikiem zapotrzebowania na nowe materiały, którym stawiane są wymagania często trudne do spełnienia przez tradycyjne materiały, np. minimalizacja masy przy zachowaniu, a nawet podwyższeniu wytrzymałości. Materiały ceramiczne ze względu na swoje właściwości, tj. małą gęstość i dużą wytrzymałość, są jednym z podstawowych tworzyw wykorzystywanych do otrzymania kompozyt[...]

 Strona 1