Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ HOFFMANN"

Corrpol - 20 lat na rynku

Czytaj za darmo! »

Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych CORRPOL Sp. z o.o. już dwudziesty rok prowadzi swoją działalność w dziedzinie elektrochemicznej ochrony przed korozją. W tej technologii oferuje swoje usługi w pełnym zakresie, a więc: w fazie badawczej, projektowej, produkcyjnej, wykonawczej i eksploatacyjnej. Na takich stwierdzeniach zazwyczaj kończy się charakterystyka fi rmy[...]

Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych CORRPOL XXV-lecie


  W bieżącym roku mija dwudziesty piąty rok działalności SPZP CORRPOL w technologii elektrochemicznej ochrony przed korozją. W tej dziedzinie techniki fi rma oferuje swoje usługi w pełnym zakresie, a więc: począwszy od fazy badawczej i projektowej, poprzez produkcję podzespołów i wykonawstwo instalacji, na eksploatowaniu systemów i ich serwisowaniu skończywszy. Jubileusz XXV-lecia jest okazją do podsumowania dotychczasowej działalności oraz snucia dalszych planów na przyszłość. Dla wszystkich zajmujących się ochroną katodową w Polsce znane są początki działalności fi rmy i jej korzenie, stąd coraz rzadziej pytani jesteśmy o źródła naszej wiedzy i doświadczenia zawodowego. Należy jednak przypomnieć, że inicjatorem powołania do życia fi rmy zajmującej się ochroną katodową był prof. Romuald Juchniewicz, kierownik Zespołu Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją i Katedry Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Profesor wraz z współpracownikami stworzył "polską szkołę ochrony katodowej", która cechowała się między innymi szybkim i skutecznym wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań w technice, co przejawiało się szeroko zakrojoną współpracą Zespołu z polskim przemysłem. Zaczęło się od próby stworzenia zespołu przemysłowo zajmującego się technologią ochrony ka[...]

Corrpol - XXX lat na rynku DOI:


  Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych CORRPOL Sp. z o.o. w Gdańsku obchodzi już 30-tą rocznicę swojej działalności w dziedzinie elektrochemicznej ochrony przed korozją. W tej technologii oferuje swoje usługi w pełnym zakresie, a więc: w fazie badawczej, projektowej, produkcyjnej, wykonawczej i eksploatacyjnej. Takie stwierdzenia zazwyczaj wyczerpują charakterystykę firmy i nadal nie wiadomo, dlaczego i czym się ona w rzeczywistości zajmuje. Pomimo tego, że od lat SPZP CORRPOL ugruntował swoją pozycję na rynku krajowym i europejskim, często pytani jesteśmy o nasze korzenie, o źródła wiedzy i pochodzenie naszego doświadczenia zawodowego. Obecny jubileusz jest kolejną okazją, by o firmie ponownie napisać coś więcej - o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.Powołanie własnej specjalistycznej firmy inicjowane było kilkakrotnie w Zespole Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją w Katedrze Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, której kierownikiem był prof. Romuald Juchniewicz, uznany specjalista w tej dziedzinie wiedzy oraz orędownik szerokiej i ścisłej współpracy nauki z polskim przemysłem. Zaczęło się od stworzenia interdyscyplinarnego zespołu w "Korchem"-ie we Włocławku na początku lat siedemdziesiątych, potem nawiązano współpracę z firmą "Posteor" i z sukcesem wdrożono ochronę katodową na kilku duż[...]

Application of the electrical resistance technique to monitoring of cathodic protection effectiveness


  Almost 20-years of CORRPOL company’s experience in the scope of application of the electric resistance technique for determination of cathodic protection effectiveness has been presented. Selected corrosion monitoring cases of steel underground structures (pipelines and tanks) with cathodic protection, as well as of those not protected against corrosion have been discussed. Keywords: electrical resistance technique, cathodic protection, corrosion monitoring, effectiveness Zastosowanie techniki korozymetrii rezystancyjnej do monitorowania skuteczności ochrony katodowej Przedstawiono blisko 20-letnie doświadczenia fi rmy CORRPOL w zakresie stosowania techniki rezystancji elektrycznej do określania skuteczności ochrony katodowej. Przedyskutowano wybrane przypadki monitorowania korozji stalowych konstrukcji podziemnych (rurociągów i zbiorników) zarówno chronionych katodowo, jak i niechronionych przed korozją. Słowa kluczowe: korozymetria rezystancyjna, ochrona katodowa, monitorowanie korozji, skuteczność 1. Introduction The surface of underground structures protected against corrosion by cathodic protection (CP) is diffi cult to access by direct visual assessment and hence effectiveness of such performance cannot be verifi ed in a simple way. Due to the above, ever since the practical introduction of cathodic protection, hence for almost 100 years, indirect effectiveness assessment methods are being applied based on potential or current electric measurements. Cathodic protection criteria have been formulated on this basis in most standards, guidelines and recommendations, determining required polarisation conditions for various metals and alloys in different environmental conditions [1-3]. For example, for steel structures corroding in typical conditions, an arbitrary protection potential value has been assumed equal to -0.85 V versus the copper - saturated copper sulphate reference electrode. Unfortunately, up to the[...]

Ochrona przed korozją instalacji wodnych zasilająco-zrzutowych w dużych zakładach przemysłowych z zastosowaniem technologii ochrony katodowej

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono niektóre zrealizowane systemy ochrony katodowej podziemnych stalowych kolektorów wodnych i ściekowych. Omówiono instalację w Zakładach Celulozowo-Papierniczych w Kwidzynie oraz ocenę techniczną takiego przedsięwzięcia dla kolektorów Rafi nerii w Płocku. Zaprezentowano system ochrony katodowej rurociągów stalowych od strony wewnętrznej w obiegu chłodzącym Elektrowni "Łazi[...]

 Strona 1