Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Alicja Tuz"

Wykorzystanie jezyka pisania ikon do wspomagania skuteczności środków audiowizualnych przy szkoleniu spawaczy DOI:


  W latach 80. spawaczy uczono najczesciej poprzez obserwacje ruchów prowadzacego kurs. Jednak ta metoda była nieefektywna - na stu kursantów do pracy nadawało sie potem zaledwie kilku. Około 50-procentowa skuteczosc nauczania miała pózniejsza technika - metoda prowadzenia reki. Jednak była ona kłopotliwa - kursant siłował sie z nauczycielem. Z naszego wieloletniego doswiadczenia wynika, ze najlepsze efekty - na poziomie nawet 80-procentowej skutecznosci - przynosi metoda audiowizualnych wykładów w formie kursu jezyka obcego z wykorzystaniem jezyka pisania ikon, który ma cechy jezyka mówionego. Do tego celu stworzylismy alfabet obrazkowy, który wspomaga stosowanie srodków audiowizualnych. Plakat w duzym formacie jest dołaczony do tego wydania "Dozoru Technicznego" - opis plakatu znajduje sie na sasiedniej stronie. Ta metoda szkolenia polega m.in. na pamieciowym opanowaniu i wielokrotnym ustnym powtarzaniu tych 21 opisów poszczególnych działan spawacza, takze w jezykach obcych. Swieta ikona tak jak jezyk ma swój alfabet, leksyke i składnie. Alfabet ikon składa sie ze znaków ikonicznych (osób, przedmiotów, sytuacji) i symbolicznych (schematów kompozycyjnych, kolorów, gestów, swiatła). Na plakacie posłuzylismy sie podobnym alfabetem - składa sie on z konkretnych znaków wczesniej zdefiniowanych, z których kazdy ma swoje stałe znaczenie. Wszystkie znaczenia składaja sie na zamkniety słownik, który słuzy za klucz do interpretacji przekazywanej tresci. Malarstwo ikon opiera sie regułach, którym artysta musi sie podporzadkowac. Reguły te nie pozwalaja na przedstawienia naturalistyczne lub subiektywne, poniewaz ikona musi przedstawiac tajemnice bo[...]

Próba opisania recznego spawania na podstawie zainspirowanego biologia i rzymskim jezykiem pisania obrazów komputerowego modelu typów zdolności DOI:


  W artykule przedstawiono wektorowy model typów zdolnosci człowieka oparty na sieciach neuronowych. Aby było mozliwe przełozenie tego systemu z nauki spawania do uczenia systemów komputerowych robotów przemysłowych stworzono model mózgu. Na tej podstawie omówiono mozliwosci wspomagania komputerowego spawania. W celu zwiekszenia skutecznosci srodków audiowizualnych przeanalizowano jezyk obrazkowy pisania ikon bizantyjskich metodami analizy jezyków mówionych, przedstawiajac takie elementy jezyka jak: zbiór znaków, ekspresje, komunikacje, syntaktyke, semantyke i pragmatyke. Wykorzystanie takiego jezyka do nauki fizyki spawania wymagało zamiany pojec teologicznych na pojecia fizyki spawania. Taka operacja przyspiesza badania w tej dziedzinie, bo choc te same równania daja te same rozwiazania, to inna jest ich interpretacja. Ograniczylismy sie do omówienia alfabetu jezyka obrazkowego i gramatyki, która jest fizyka opisowa. An attempt to describe manual welding based on computerized model of types of human abilities inspired by biology and Roman language of writing images ABSTRACT The paper presents vector model of various types of human abilities based on neural networks. In order to translate this teaching and learning system from practice of welding to teaching computerized systems of industrial robots, a brain model was created. Based on these, the possibilities of computer- aided welding are discussed. In order to increase the effectiveness of audiovisual media, the pictorial language of writing Byzantine icons with the methods of analyzing spoken languages is presented by analyzing elements of language such as: character set, expression, communication, syntax, semantics and pragmatics. The use of such language for teaching the physical principles of welding science required translation of theological meanings and underlying concepts into the concepts of welding physics. Such an operation is expected to accelerate research[...]

 Strona 1