Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"GRZEGORZ PROKOPSKI"

The use of stereology for the fractal analysis of air porosity of concretes

Czytaj za darmo! »

The article presents a method of description of air pore structure using fractal geometry parameters (the fractal dimension). Analyses were performed on specially prepared flat sections of concrete specimens with a variable water-cement ratio, W/C, ranging from 0.4 to 0.55. For the determination of the pore fractal dimension, the box method was used. The obtained fractal dimension values were[...]

Konieczna wzmożona funkcja kontrolna nadzoru budowlanego przy wdrażaniu nowych materiałów i technologii


  Realizacja robót budowlanych powinna być zgodna z zatwierdzonym projektem budowlanym, warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przepisami Prawa budowlanego. Zgodnie z art. 84a ust. 1 ustawy [1] na straży tej zgodności stoją inspektorzy nadzoru budowlanego. Projekt wykonawczy może wskazywać konkretne rozwiązania technologiczne i materiałowe, a także precyzować wymagania, jakie dany materiał powinien spełniać. W każdym z tych przypadków zastosowany wyrób budowlany musi mieć dopuszczenie stosowania w budownictwie. Niezależnie od kontrolnej funkcji inspektorów nadzoru budowlanego, w interesie inwestora jest prowadzenie własnej kontroli w tym zakresie, najczęściej przez inspektorów nadzoru inwestorskiego. Jeśli inne przepisy tego nie zabraniają, projektant może wskazać konkretny wyrób budowlany, podając jego nazwę handlową i producenta. Każda zmiana wskazanego rozwiązania, w trakcie realizacji robót, musi uzyskać zgodę projektanta, niejednokrotnie również inwestora. W praktyce budowlanej mają jednak miejsce przypadki zmian dokonywanych samowolnie przez wykonawców. Jeśli zmiany dotyczą wyrobu o podobnych właściwościach, to problem jest jedynie natury formalnoprawnej, natomiast znacznie się pogłębia, gdy zastosowany wyrób wykazuje gorsze parametry techniczne w porównaniu ze wskazanymi w pro[...]

 Strona 1