Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JANUSZ KONKOL"

Oznaczenie składu ziarnowego kruszywa w betonie metodami analizy obrazu

Czytaj za darmo! »

Użyteczne narzędzia do ilościowej analizy trójwymiarowej struktury stwardniałego betonu daje nauka zwana stereologią. Metody stereologiczne pozwalają na ilościowy opis trójwymiarowych zbiorów brył za pomocą pomiarów lub zliczeń prowadzonych na dwuwymiarowych przekrojach tych zbiorów. Wykorzystanie badań stereologicznych w przypadku kruszywa umożliwia określenie jego objętości względnej w betonie, powierzchni względnej, jak również składu granulometrycznego. Informacje uzyskane na podstawie badań stereologicznych betonów mogą posłużyć do oceny trwałości betonu poddanego działaniu środowiska agresywnego (analiza porowatości) oraz do sprawdzenia prawidłowości i zgodności składu rzeczywistego z projektowanym. Metodę określania składu betonu, w celu sprawdzenia zgodności składu rzeczywistego z projektowanym, opisano w pracy [1]. Zastosowano metodę trawersu liniowego, a otrzymane wyniki objętości względnej kruszywa były zaniżone w stosunku do objętości rzeczywistych kruszywa w betonie o około 0,5 do 2%. Podobne badania przeprowadziły autorki pracy [2]. Poddając analizie obrazy betonu wykonanego z zastosowaniem kruszywa żwirowego i wapiennego, najlepszą zgodność z zawartością rzeczywistą kruszywa w betonie otrzymały w przypadku kruszywa znacznie różniącego się pod względem stopnia szarości od zaczynu (wapień zbity), w przypadku żwiru o ziarnach o zbliżonym stopniu szarości do zaczynu otrzymały różnice poniżej 4%. W tej pracy opisano również kompleksową metodę oznaczenia składu betonu. Przykład zastosowania komputerowej analizy obrazu do wyznaczenia rozkładu wielkości ziaren kruszywa w betonie przedstawiono w pracy [3]. Autor na podstawie porównania otrzymanego rozkładu przekrojów ziaren z rzeczywistym określonym na podstawie analizy sitowej wykazał przydatność metody. Otrzymano dużą zbieżność wyników rozkładu wielkości ziaren kruszywa od średnicy 0,125 mm do średnicy 1 mm. W pozostałym zakresie objętym analizą, to jest dla średnic [...]

The use of stereology for the fractal analysis of air porosity of concretes

Czytaj za darmo! »

The article presents a method of description of air pore structure using fractal geometry parameters (the fractal dimension). Analyses were performed on specially prepared flat sections of concrete specimens with a variable water-cement ratio, W/C, ranging from 0.4 to 0.55. For the determination of the pore fractal dimension, the box method was used. The obtained fractal dimension values were[...]

 Strona 1