Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka ŚWIĄTEK"

Wpływ pochylenia anteny na pomiary emisji w komorach bezodbiciowych w zakresie do 1 GHz DOI:10.15199/48.2015.11.13

Czytaj za darmo! »

W artykule pokazano jaki wpływ na wyniki pomiarów emisji zaburzeń radioelektrycznych pochodzących od źródła modelowego ma kąt nachylenia anteny odbiorczej w stosunku do płaszczyzny ziemi. Abstract. In the article the influence of antenna tilt on the results of emission measurements up to 1 GHz will be shown. (Impact of antenna tilt on measurements in the anechoic chambers up to 1GHz). Słowa kluczowe: pomiary emisji, pochylenie anteny, zaburzenia radioelektryczne, EN55022. Keywords: emission measurement, antenna tilt, electromagnetic disturbances, EN55022. Wstęp Warunki wykonywania pomiarów emisji zaburzeń radioelektrycznych określa norma EN55022 [1]. Definiuje ona szczegółowo wymagania w zakresie ustroju pomiarowego oraz metodyki prowadzenia badań, jednak w przypadku anten nie określa istotnego parametru jakim jest kąt nachylenia anteny w stosunku do płaszczyzny ziemi (ang. tilt). W efekcie zdecydowana większość laborator[...]

Impact of antenna height and tilt on measurements above 1GHz in the anechoic chambers DOI:10.15199/48.2016.02.17

Czytaj za darmo! »

Article presents the influence of antenna height and tilt on the results of radiated emission measurements above 1 GHz. Streszczenie. W artykule pokazano jak zmiana kąta pochylenia anteny wpływa na pomiary zaburzeń promieniowanych w zakresie powyżej 1 GHz. Jak zmiana kąta pochylenia anteny wpływa na pomiary zaburzeń promieniowanych w zakresie powyżej 1 GHz? Keywords: antenna tilt, emission measurements, anechoic chamber. Słowa kluczowe: pochylenie anteny, pomiary emisji, komora bezodbiciowa Introduction The conditions of measurement of radio disturbance emission are defined in EN55022 standard [1]. It defines the de-tailed requirements of the measuring system and the methodology of the test. In case of the measurement above 1 GHz the antenna scan is not [...]

 Strona 1