Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Kudelko"

Synteza 2,5-bis(4-bifenylylo)-1,3,4-oksadiazolu w reakcjach krzyżowego sprzęgania wybranych związków metaloorganicznych DOI:10.15199/62.2019.2.15


  W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania reakcjami sprzęgania jako użyteczną metodą tworzenia nowych wiązań C-C oraz możliwościami zastosowania tego typu reakcji w produkcji wielu funkcjonalnych związków, głównie w przemyśle farmaceutycznym oraz w innych branżach lekkiej syntezy organicznej. Sprzęganie polega na reakcji halogenku lub pseudohalogenku organicznego ze związkiem metaloorganicznym i wytworzeniu produktu mającego nowe wiązanie węgiel-węgiel1). W zależności od zastosowanego związku metaloorganicznego reakcje sprzęgania mają nazwy wywodzące się od nazwisk naukowców, którzy po raz pierwszy opisali ich wykorzystanie. Reakcje sprzęgania wymagają stosowania jako katalizatorów metali przejściowych, którymi najczęściej są związki palladu, niklu lub miedzi. Są one wykorzystywane głównie w syntezie związków pochodzenia naturalnego2-4), farmaceutyków5-7) i polimerów8-10). Znaczenie reakcji sprzęgania w nowoczesnej syntezie organicznej podkreśla fakt przyznania w 2010 r. Nagrody Nobla wielkim naukowcom Heckowi, Negishi i Suzukiemu. Szczególną grupą związków heterocyklicznych będących przedmiotem zainteresowania licznych grup badawczych są 1,3,4-oksadiazole11). Związki te wykazują różnorodne użyteczne właściwości, a w szczególności szerokie spektrum aktywności biologicznej, dzięki czemu mają zastosowanie są w medycynie i rolnictwie. Zgodnie z doniesieniami I 98/2(2019) 261 Mgr inż. Michał SZMATOŁA w roku 2002 ukończył studia w Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Pracuje na stanowisku specjalisty chemika w Zakładzie Środków Pomocniczych Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej “Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu. Specjalność - technologia chemiczna organiczna. Dr hab. inż. Agnieszka KUDELKO, prof. PŚ w roku 1993 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 2001 r. uzyskała stopień doktora nauk chemicznych a w roku 2012 stopień doktora habilitowanego nauk c[...]

 Strona 1