Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Lenka Mészárosová"

Możliwości zastosowania betonu komórkowego jako materiału izolującego przed wysoką temperaturą


  Istnieje wiele urządzeń technicznych i budowli (fotografia) wymagających odpowiedniego zabezpieczenia przed działaniem wysokiej temperatury, których obecna izolacja jest niewystarczająca lub niema jej w ogóle.Wprzypadku tych urządzeń wykryto znaczne straty ciepła. Rozwiązanie problemu może prowadzić do zmniejszenia nakładów finansowych i zredukowania niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne.Obecnie stosowane materiały termoizolacyjne Urządzenia techniczne i budowle, takie jak np. kominy, kotły, piece, charakteryzują specyficzne wymagania, które należy uwzględnić podczas ich izolacji. Niektóre z nich mają prosty kształt, a więcmożna je izolować, wykorzystując np. bloczki prefabrykowane. Wśród nich są jednak także układy o bardziej złożonym kształtcie, których powierzchnie nie mogą zostać łatwo pokryte prostymi kształtkami, stąd konieczność zastosowania materiału wyprodukowanego na miejscu. Obecnie wśród najczęściej używanych materiałów termoizolacyjnych niewątpliwie wymienić można szkło piankowe, które jest odporne na działaniewody iwilgoci, a zewzględu na szczelną budowę nie jest paroprzepuszczalne. Ponadto jest odporne na działanie rozpuszczalników organicznych, a także ognia i wysokiej temperatury (500 °C). Do innych zalet szkła piankowego zaliczyć można także stabilność wymiarową i przyjazność dla środowiska. Wadą tego rozwiązania są wysokie koszty produkcji, a więc i cena. Inne materiały do zastosowania w wysokiej temperaturze to wełnamineralna[...]

 Strona 1